OSOBNÉ VODOHOSPODÁRSTVO VO VAŠOM VRECKU

Jediná aplikácia vám umožní mať vodu v domácnosti celkom pod kontrolou: Aplikácia GROHE Sense je centrálnym mozgom celého bezpečnostného systému GROHE Sense.

Prehľad o všetkých pripojených zariadeniach a ich stave na domovskej obrazovke

Získajte okamžitý prehľad o všetkých pripojených senzoroch a riadiacich moduloch GROHE Sense na jednej obrazovke. Uvidíte ich aktuálny stav, namerané hodnoty a prípadné varovania.

Aplikácia umožňuje tiež správu viacerých domácností, pričom v rámci jednej domácnosti je možné mať rôzny počet miestností.

Jednoduchá inštalácia zariadenia

Aplikácia vás postupne prevedie všetkými nevyhnutnými krokmi na inštaláciu a zapojenie.

Skontrolujte stav a namerané hodnoty zo zariadenia

Kompletná kontrola všetkých inteligentných domácich zariadení GROHE a praktický prístup k nameraným hodnotám.

GROHE Sense: Štatistiky hodnôt vlhkosti a teploty v domácnosti nameraných pomocou senzora GROHE Sense. Nastavte si svoje individuálne prahové hodnoty a buďte v obraze, pokiaľ dôjde k nežiaducemu vychýleniu.

GROHE Sense Guard: Úplný prehľad o spotrebe vody – po dňoch, týždňoch alebo mesiacoch. Aplikácia vám umožní prístup ku komplexným štatistikám tlaku a teploty vody v systéme, takže budete mať za každých okolností dokonalý prehľad a kontrolu.

Skontrolujte stav a namerané hodnoty zo zariadenia

Kompletná kontrola všetkých inteligentných domácich zariadení GROHE a praktický prístup k nameraným hodnotám.

GROHE Sense: Štatistiky hodnôt vlhkosti a teploty v domácnosti nameraných pomocou senzora GROHE Sense. Nastavte si svoje individuálne prahové hodnoty a buďte v obraze, pokiaľ dôjde k nežiaducemu vychýleniu.

GROHE Sense Guard: Úplný prehľad o spotrebe vody – po dňoch, týždňoch alebo mesiacoch. Aplikácia vám umožní prístup ku komplexným štatistikám tlaku a teploty vody v systéme, takže budete mať za každých okolností dokonalý prehľad a kontrolu.

Skontrolujte stav a namerané hodnoty zo zariadenia

Kompletná kontrola všetkých inteligentných domácich zariadení GROHE a praktický prístup k nameraným hodnotám.

GROHE Sense: Štatistiky hodnôt vlhkosti a teploty v domácnosti nameraných pomocou senzora GROHE Sense. Nastavte si svoje individuálne prahové hodnoty a buďte v obraze, pokiaľ dôjde k nežiaducemu vychýleniu.

GROHE Sense Guard: Úplný prehľad o spotrebe vody – po dňoch, týždňoch alebo mesiacoch. Aplikácia vám umožní prístup ku komplexným štatistikám tlaku a teploty vody v systéme, takže budete mať za každých okolností dokonalý prehľad a kontrolu.

Získavajte notifikácie a upozornenia

Všetky upozornenia zo systémov GROHE Sense a GROHE Sense Guard budete dostávať priamo do mobilného telefónu prostredníctvom aplikácie GROHE Sense, takže budete schopní včas zareagovať a odvrátiť možnú katastrofu spôsobenú vytopením. Pokiaľ si aplikáciu nainštalujete na niekoľko zariadení súčasne, dostanete upozornenie na všetkých.

Zatiaľ čo posledné upozornenie sa zobrazí hneď na domovskej obrazovke, zoznam doručených správ obsahuje všetky varovné hlásenia prijaté aplikáciou. Voliteľne môžete aktivovať tiež odosielanie upozornení na e-mailovú adresu. Väčšinu urgentných varovaní je možné odoslať tiež preddefinovaným núdzovým kontaktom.

GROHE Sense: Dostanete upozornenie vždy, keď vodný senzor deteguje únik vody alebo vytopenie, teplota v miestnosti klesne pod 3 °C a pokiaľ sa teplota či vlhkosť vychýli z rozpätia stanoveného používateľskými prahovými hodnotami.

GROHE Sense Guard: Priamo do vášho mobilného telefónu sa doručí varovanie v prípade, že praskne potrubie, dôjde k malému úniku, spotreba vody náhle neobvykle stúpne alebo keď teplota vody vo vodovodnej prípojke klesne pod 3 °C. Systém dokáže uzavrieť hlavný uzáver vody automaticky, prípadne môžete vodu v domácnosti zastaviť jediným kliknutím v aplikácii.

Získavajte notifikácie a upozornenia

Všetky upozornenia zo systémov GROHE Sense a GROHE Sense Guard budete dostávať priamo do mobilného telefónu prostredníctvom aplikácie GROHE Sense, takže budete schopní včas zareagovať a odvrátiť možnú katastrofu spôsobenú vytopením. Pokiaľ si aplikáciu nainštalujete na niekoľko zariadení súčasne, dostanete upozornenie na všetkých.

Zatiaľ čo posledné upozornenie sa zobrazí hneď na domovskej obrazovke, zoznam doručených správ obsahuje všetky varovné hlásenia prijaté aplikáciou. Voliteľne môžete aktivovať tiež odosielanie upozornení na e-mailovú adresu. Väčšinu urgentných varovaní je možné odoslať tiež preddefinovaným núdzovým kontaktom.

GROHE Sense: Dostanete upozornenie vždy, keď vodný senzor deteguje únik vody alebo vytopenie, teplota v miestnosti klesne pod 3 °C a pokiaľ sa teplota či vlhkosť vychýli z rozpätia stanoveného používateľskými prahovými hodnotami.

GROHE Sense Guard: Priamo do vášho mobilného telefónu sa doručí varovanie v prípade, že praskne potrubie, dôjde k malému úniku, spotreba vody náhle neobvykle stúpne alebo keď teplota vody vo vodovodnej prípojke klesne pod 3 °C. Systém dokáže uzavrieť hlavný uzáver vody automaticky, prípadne môžete vodu v domácnosti zastaviť jediným kliknutím v aplikácii.

Otvorenie/uzatvorenie hlavného uzáveru vody na diaľku

GROHE Sense Guard: Vodu v domácnosti môžete zastaviť či znova spustiť na diaľku, jediným kliknutím v aplikácii. Uistite sa, vodu zastavíte, pokiaľ budete hoci aj na dovolenke. Zabránite tým možným škodám spôsobeným vodou.

Spravujte svoj profil, nastavenia a získajte podporu

Prostredníctvom aplikácie môžete na jednom mieste spravovať všetky nastavenia e-mailových upozornení, pripojené aplikácie a núdzové kontakty.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ťažkostí máte priamo v aplikácii možnosť kontaktovať servisnú podporu.

Stiahnite si aplikáciu Grohe Sense do svojho mobilného telefónu

Ďalšie informácie o aplikácii Grohe Sense

Potrebujete pomoc pri používaní alebo inštalácii produktov?

Prejsť do centra pomoci GROHE Sense

ČÍTAŤ ĎALEJ

Inteligentný vodný snímač.

Preskúmajte GROHE Sense

Inteligentný ochranca vašej domácnosti.

Preskúmajte GROHE Sense Guard

Spoznajte systémy GROHE Sense a GROHE Sense Guard skutočne dopodrobna.

Otvoriť produktový katalóg