REGISTRÁCIA ÚČTU GROHE

AKÝ TYP ÚČTU SI PRAJETE VYTVORIŤ?

Typ účtu závisí predovšetkým od toho, akým zákazníkom ste.

Jednoduchá registrácia: pre všetkých zákazníkov spoločnosti GROHE, ktorých zaujímajú podrobnejšie informácie o našich produktoch a ktorí chcú svoj produkt zaregistrovať.