Nahlásenie reklamácie

Ak chcete podať reklamáciu, vyplňte formulár na webovej stránke https://www.groheservis.cz/.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady podľa typu výrobku alebo služby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote.

ČO MÔŽEM UROBIŤ, AK NEMÔŽEM NÁJSŤ SVOJU FAKTÚRU?

V prípade reklamácie je potrebné spoločnosti GROHE predložiť originál faktúry. Ak už faktúru nemáte, môžu sa účtovať servisné poplatky.

KOĽKO STOJÍ OPRAVA, AK VÝROBOK UŽ NIE JE V ZÁRUKE?

Ak výrobok už nie je v záruke, bude vám oprava účtovaná podľa aktuálnych sadzieb servisného partnera.

VÝROBOK JE CHYBNÝ. DOSTANEM ZAŇ NÁHRADU?

Ak ste dostali chybný výrobok, kontaktujte náš zákaznícky servis.

MUSÍM CHYBNÝ VÝROBOK DEMONTOVAŤ SÁM ALEBO HO PONECHAŤ NA MIESTE INŠTALÁCIE?

Odporúčame ponechať výrobok na mieste. Ak je na vybavenie reklamácie potrebná demontáž, náš zákaznícky servis vás o tom bude informovať.

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA GROHE?

Otvorte si naše záručné podmienky kliknutím na nasledujúci odkaz:

https://www.grohe.sk/sk_sk/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

AKO DLHO TRVÁ ZÁRUKA NA VÝROBKY GROHE?

Dĺžka záručnej doby závisí od kategórie výrobku. Ak chcete otvoriť naše záručné podmienky, kliknite na nasledujúci odkaz:

https://www.grohe.sk/sk_sk/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

SÚ ZÁRUČNÉ LEHOTY VŠADE ROVNAKÉ?

Záruka na výrobok je rovnaká na celom svete. Kliknutím na nasledujúci odkaz otvoríte naše záručné podmienky:

https://www.grohe.sk/sk_sk/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

JE ZÁRUKA POSKYTOVANÁ AJ NA NÁHRADNÉ DIELY?

Záruka sa vzťahuje aj na náhradné diely. Dĺžka záručnej doby závisí od kategórie výrobku. Kliknutím na nasledujúci odkaz otvoríte naše záručné podmienky:

AKO BUDEM INFORMOVANÝ OHĽADNE VYBAVENIE MOJEJ REKLAMÁCIE?

Informácie o rozhodnutí ohľadom reklamácie Vám môže poskytnúť servisný technik počas návštevy prípadne naše zákaznícke oddelenie prostredníctvom portálu pre reklamácie.

AKO DLHO BUDE TRVAŤ, KÝM MA BUDE SERVISNÝ TECHNIK KONTAKTOVAŤ PO ODOSLANÍ REKLAMÁCIE?

Predajca alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady podľa typu výrobku alebo služby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote.

AKO MÔŽEM SKONTROLOVAŤ STAV SVOJEJ ŽIADOSTI?

Stav svojej žiadosti môžete skontrolovať na portáli pre reklamácie po prihlásení alebo sa môžete obrátiť priamo na naše zákaznícke oddelenie.