Vyhlásenie

Grohe Slovakia s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO: 50842277
IČ DPH: SK2120514539

Tel.: +421 948 119 343
E-Mail: info-sk@grohe.com

Štatutári
Jan Raszka- Konateľ
Jonas Brennwald- Konateľ
Thomas Schachner- Konateľ
Natalia Furmanczyk- Konateľ

Spoločníci
Grohe AG
Grohe International GmbH

Grohe Slovakia s.r.o. nepreberá žiadne záväzky ani záruky za aktuálnosť, správnosť či úplnosť tu poskytovaných informácií.

Grohe Slovakia s.r.o. ďalej nepreberá žiadne záruky za straty spôsobené využívaním alebo rozširovaním týchto informácií alebo majúce súvislosť s rozširovaním / užívaním týchto informácií.

Grohe Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo uvádzané informácie kedykoľvek dopĺňať či meniť.

Copyright Grohe Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené: texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá ako aj ich usporiadanie na webových stránkach Grohe Slovakia s.r.o. podliehajú ochrane autorských práv a ďalším ochranným zákonom. Obsah webových stránok nesmie byť kopírovaný, rozširovaný, menený či sprístupňovaný tretím stranám pre komerčné účely.

Všetky ochranné známky a značky tretích strán prípadne sa vyskytujúce na internetových stránkach plne podliehajú ustanoveniam príslušných platných práv k ochrannej značke a vlastníckym právam príslušného zapísaného vlastníka.

Riešenie sporov online
Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorá je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Spoločnosť GROHE sa nebude zúčastňovať riešenia sporov pred rozhodnutím príslušného zmierovacieho orgánu.