NÁJSŤ SHOWROOM, INŠTALATÉRA
Showrooms
  • Showroom
  • Záručný servis

My Notepad

You have not assigned any products.

Once you have added products to your notepad you can download your list right here.

0 Product(s)
Download as PDF
Delete all

The Product is already stored on your notepad.

Vyhlásenie

Grohe Slovakia s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO: 50842277
IČ DPH: SK2120514539

Tel.: +421 948 119 343
E-Mail: info-sk@grohe.com

Grohe Slovakia s.r.o. nepreberá žiadne záväzky ani záruky za aktuálnosť, správnosť či úplnosť tu poskytovaných informácií.

Grohe Slovakia s.r.o. ďalej nepreberá žiadne záruky za straty spôsobené využívaním alebo rozširovaním týchto informácií alebo majúce súvislosť s rozširovaním / užívaním týchto informácií. Grohe Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo uvádzané informácie kedykoľvek dopĺňať či meniť.

Copyright Grohe Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené: texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá ako aj ich usporiadanie na webových stránkach Grohe Slovakia s.r.o. podliehajú ochrane autorských práv a ďalším ochranným zákonom. Obsah webových stránok nesmie byť kopírovaný, rozširovaný, menený či sprístupňovaný tretím stranám pre komerčné účely.

Všetky ochranné známky a značky tretích strán prípadne sa vyskytujúce na internetových stránkach plne podliehajú ustanoveniam príslušných platných práv k ochrannej značke a vlastníckym právam príslušného zapísaného vlastníka.

Riešenie sporov online
Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorá je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť GROHE sa nebude zúčastňovať riešenia sporov pred rozhodnutím príslušného zmierovacieho orgánu.