Súkromie

GROHE

Spoločnosť GROHE si veľmi váži váš záujem o spoločnosť a jej produkty. Ochranu vášho súkromia na webových stránkach spoločnosti berieme veľmi vážne. V nasledujúcej časti by sme vás radi informovali o zbere anonymných a osobných údajov.

Zber anonymných dát

Všeobecne platí, že naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste našej spoločnosti poskytovali akékoľvek osobné údaje. Ako je to však takmer pri všetkých webových stránkach, server, na ktorom sú naše webové stránky umiestnené, zhromažďuje informácie o prístupoch na daný server (ďalej len „záznamy o prístupe“). Webový server tak automaticky zhromažďuje informácie, ako je napr. IP adresa, dátum a čas návštevy, počet a typ navštívených stránok, adresu stránok, z ktorých prichádzate, prehľadávač a operačný systém, ktorý používate, a doménové meno a adresa vášho poskytovateľa internetového pripojenia. Pokiaľ webové stránky využívajú súbory cookie, je táto informácia na serveri tiež uložená.

Zber a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť GROHE zhromažďuje iba také osobné údaje (s výnimkou záznamov o prístupe), ktoré nám dobrovoľne poskytnete v rámci využitia niektorej z našich služieb (napr. pri objednávke z e-shopu, otázkach, procesoch súvisiacich s dodaním produktov alebo partnerských programov). Tieto údaje sa spracovávajú a/alebo využívajú výhradne s cieľom poskytnutia príslušnej služby. V prípade, že je to pri niektorej zo služieb nevyhnutné, môžu byť vaše údaje odovzdané niektorej z členských spoločností skupiny. V prípade potreby môžu byť na vykonanie určitej služby poverení poskytovatelia služieb (napr. pri zasielaní informačných materiálov alebo návrhu technických riešení). Títo poskytovatelia služieb sú tiež viazaní zákonom o ochrane údajov Spolkovej republiky Nemecko a spoločnosť GROHE striktne vyžaduje, aby údaje neboli sprístupnené neoprávneným osobám a chránené v súlade s právnymi normami.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdané žiadnym tretím stranám.

Sledovanie

Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu na webovú analytiku spoločnosti Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu správania na webových stránkach. Informácie o využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa zo súborov cookie pravidelne odosielajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. V členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru sú však IP adresy (resp. jej posledný oktet) pred odoslaním spoločnosti Google anonymizované a nie sú tak spojené s identifikačnými osobnými údajmi. Úplné IP adresy sa odosielajú a ukladajú na serveri spoločnosti Google v USA iba vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google môže tieto informácie využívať na analýzu vášho správania na webových stránkach, zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľov a poskytovanie ďalších služieb spojených s týmito webovými stránkami a internetom všeobecne. Vaša IP adresa sa nebude spájať so žiadnymi ďalšími osobnými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ukladanie súborov cookie je možné zakázať pomocou príslušného nastavenia prehľadávača. V takom prípade je však možné, že nebudete môcť webové stránky využívať v plnom rozsahu. Zber a využitie údajov (súbory cookie a IP adresa) službou Google Analytics je možné zakázať prevzatím a inštaláciou doplnku do prehľadávača dostupného na webovej adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Odmietnuť použitie služby Google Analytics je možné kliknutím na nasledujúci odkaz. Do vášho počítača sa jeho prostredníctvom uloží súbor cookie, ktorý zabráni ďalšiemu zberu údajov pri návšteve týchto webových stránok: <a href=“javascript:gaOptout()“>Zakázať Google Analytics</a>
Ďalšie informácie o zmluvných podmienkach použitia služby a zásadách ochrany osobných údajov nájdete na adrese: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html, resp. na adrese https://www.google.de/intl/sk_sk/policies/.
Upozorňujeme, že na týchto webových stránkach bol implementačný kód Google Analytics rozšírený o funkciu „anonymizeIp“ slúžiaci na anonymný zber IP adries cez tzv. IP masking.

Súbory cookie

Pri prvej návšteve webových stránok GROHE budete výslovne informovaní o tom, ako používame súbory cookie. Budete mať plnú kontrolu nad tým, akým spôsobom chcete webové stránky GROHE používať. Súbory cookie využívame na to, aby bolo používanie našich webových stránok jednoduchšie pre vás. Osobné údaje, ktoré ukladáme na určitých stránkach, a na ktorých ukladanie musíte najskôr poskytnúť výslovný súhlas, používame napríklad na to, aby ste nemuseli opakovane zadávať svoje prihlasovacie údaje. Ku všetkým informáciám na našich webových stránkach sa v zásade môžete dostať i v prípade, že zakážete používanie súborov cookie v prehľadávači. Je však možné, že nebudete môcť webové stránky využívať v plnom rozsahu.

Práva dotknutých osôb

Na vaše prianie vás samozrejme budeme informovať, či sme uložili vaše osobné údaje, a ak áno, v akej podobe. Všetky osobné údaje sa ukladajú striktne v súlade s právnymi predpismi (napr. maximálne na čas stanovený zákonmi). Svoj súhlas na ukladanie osobných údajov na našich webových stránkach môžete kedykoľvek odvolať zaslaním stručného oznámenia.

Ďalšie informácie

Ako nadnárodná spoločnosť prevádzkujeme veľké množstvo webových stránok po celom svete. Všetky informácie, ktoré odošlete na niektorú z našich webových stránok v určitej krajine, sa môžu odoslať v elektronickej podobe na server, ktorý sa nachádza v inej krajine. Tieto informácie a osobné údaje sa môžu použiť, uložiť alebo spracovať v inej krajine, než v ktorej ich spoločnosť Grohe prijala. Vaše osobné údaje sa budú ukladať a spracovávať prinajmenšom v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov krajiny, v ktorej sa webová stránka prevádzkuje. V prípade, že krajina, v ktorej sa webová stránka prevádzkuje, nedisponuje dôslednými predpismi na ochranu osobných údajov, vstupujú do platnosti nariadenia uvedené v zákone o ochrane údajov Spolkovej republiky Nemecko.

Otázky a pripomienky vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo pripomienky vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov, kontaktujte špecialistu na ochranu osobných údajov spoločnosti Grohe:

Michael Cruickshank
GROHE Holding GmbH
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf, Germany
E-Mail: dataprotection@grohe.com

Stav

Január 2017

Zdôrazňujeme, že v budúcnosti môže toto vyhlásenie podliehať zmenám v dôsledku právnych alebo iných požiadaviek. Uistite sa, že máte vždy prístup k aktuálnej verzii vyhlásenia.

Používame súbory cookies, aby sme zaistili, že Vám poskytneme najlepší možný užívateľský zážitok pri používaní našich webových stránok a zlepšíme relevantnosť našej komunikácie s Vami. Ak budete pokračovať v prezeraní našich webových stránok, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies na webových stránkach GROHE. Podrobné informácie o spôsobe použitia súborov cookies nájdete na nasledujúcej stránke: Súkromie