Informačné memorandum

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť GROHE si veľmi váži váš záujem o spoločnosť a jej produkty. Ochranu vášho súkromia na webových stránkach spoločnosti berieme veľmi vážne. V nasledujúcej časti by sme vás radi informovali o zbere anonymných a osobných údajov.

A. Zodpovednosť za spracovanie údajov

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov v rámci týchto webových stránok v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je uvedená v príslušnom právnom vyhlásení.
Zodpovedný pracovník za ochranu osobných údajov je vám k dispozícii zároveň na adresách DataProtection_SK@grohe.com nebo DataProtection@grohe.com
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži ako opis spôsobu a rozsahu zberu vašich osobných údajov pri prezeraní webových stránok GROHE (ďalej len „údaje“).

B. Spracovanie údajov

Vaše údaje spracúvame v rámci prevádzky webových stránok našej spoločnosti. Spracovanie údajov zahŕňa taktiež zverejňovanie prostredníctvom prenosu.
Európska komisia zriaďuje nástroj, štít EÚ–USA na ochranu súkromia, podľa ktorého sa posudzuje primeranosť prenosu údajov do Spojených štátov amerických. V rámci tohto nástroja je zaistené, že subjekt zodpovedný za prenos dát do Spojených štátov amerických na báze štítu EÚ–USA na ochranu súkromia spĺňa požiadavky štandardov pre ochranu osobných údajov v Európskej únii. Poskytovatelia služieb, ktorých prostredníctvom prenášame údaje do USA, sú súčasťou štítu EÚ–USA na ochranu súkromia.
Údaje, dôvody na spracovanie, právny rámec, príjemcovia a odosielatelia do krajín mimo regiónu EEA sú uvedené na nasledujúcom zozname:

a) Súbor so záznamom

Vaše návštevy na našich webových stránkach sú zaznamenané. Spracované budú nasledujúce údaje: Názov navštívenej webovej stránky, dátum a čas návštevy, časový rozdiel oproti greenwichskému strednému času (GMT), stav prístupu, objem prenesených dát, typ internetového prehľadávača a jeho verzia, operačný systém, URL predchádzajúcej navštívenej stránky, vaša IP adresa a poskytovateľ pripojenia. Tieto údaje sú nutné na zaistenie bezpečnosti webových stránok. Údaje spracovávame na základe nášho legitímneho záujmu v súlade s článkom 6, ods. 1 f) nariadenia GDPR. Súbor so záznamom bude odstránený po siedmich dňoch, ak nebude potrebný na analýzu prípadného porušenia nariadenia, ku ktorému dôjde počas obdobia uchovávania.

b) Hosting

Prevádzkovateľ hostingových služieb skladuje všetky údaje potrebné na prevádzku týchto webových stránok. Toto opatrenie je nutné na zaistenie prevádzky webových stránok. Údaje spracúvame na základe nášho legitímneho záujmu v súlade s článkom 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR. Na zaistenie našej prítomnosti online využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým odovzdávame vyššie uvedené údaje.

c) Kontaktné informácie

Ak sa nás rozhodnete kontaktovať, budú vaše osobné údaje (meno a kontaktné informácie, ak nám ich poskytnete) a správa spracované výhradne s cieľom vybaviť vašu požiadavku alebo dopyt. Tieto údaje spracúvame na základe znenia článku 6, ods. 1 b) nariadenia GDPR a článku 6, ods. 1 f) nariadenia GDPR s cieľom vybaviť vašu požiadavku.

d) Bulletin

Aby ste mali k dispozícii pravidelný prísun informácií o našej spoločnosti a rade produktov a služieb, ponúkame rozosielanie newslettera. Prihlásením sa na odber newslettera spracujeme vami zadané údaje (meno, e-mailovú adresu a informácie uvedené v poliach „vy ste“ a „zaujíma ma“).

Prihlásením odberu takisto vyjadrujete svoj súhlas v nasledujúcom znení:
„Objednávam týmto odber newslettera Grohe, ktorého obsah bude prispôsobený mojim záujmom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek stiahnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie odberu v každom newsletteri."

Prenos newslettera po registrácii sa uskutoční na základe vášho súhlasu, čo je postup, ktorý je v súlade článkom 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR.

Prihlásenie na odber newslettera sa riadi tzv. systémom dvojitého súhlasu. To znamená, že vaša registrácia nebude dokončená, kým ju nepotvrdíte kliknutím na aktivačný odkaz v potvrdzovacom e-maile, ktorý vám zašleme po vyplnení všetkých nevyhnutných údajov. Aby registračný proces zodpovedal právnym požiadavkám, bude vaša prihláška zaznamenaná. Uložený bude čas potvrdenia a vaša IP adresa. Na rozosielanie newslettera využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame vyššie uvedené údaje.

e) Zákaznícky účet

Pri založení zákazníckeho účtu súhlasíte s ukladaním vašich údajov (mena, adresy, e-mailovej adresy, bankových údajov) a údajov o využití našich služieb (meno používateľa, heslo). To nám umožňuje identifikovať vás ako zákazníka a vám dáva možnosť spravovať vaše objednávky. Založením účtu zároveň vyjadrujete svoj súhlas v nasledujúcom znení:
„Prajem si vytvoriť zákaznícky účet. Prosím, uložte na tento účel moje osobné údaje. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu „smart.de (a) grohe.com“.
Vaše údaje budú spracované na základe súhlasu, ktorý je v súlade so znením článku 6, ods. 1 a) nariadenia GDPR.

f) Spracovanie nákupu
Údaje o objednávkach spracúvame s cieľom zostaviť a vybaviť nákupnú zmluvu. Spracovanie údajov prebehne s ohľadom na znenie článku 6, ods. 1 b) nariadenia GDPR.
Údaje o vašej adrese poskytneme spoločnosti, ktorá bude poverená dodávkou tovaru. Ak je to v rámci zmluvy potrebné, bude prepravnej spoločnosti poskytnutá taktiež e-mailová adresa alebo telefónne číslo s cieľom dohodnúť dátum doručenia.
Nutné údaje o transakcii (meno, dátum platobného príkazu, metóda platby, dátum odoslania a dátum splatnosti, suma a príjemca platby, prípadne taktiež číslo účtu alebo platobnej karty) budú poskytnuté zároveň poskytovateľovi platobných služieb zodpovednému za spracovanie platby.

g) Webová analytika a marketing
V rámci funkcionality určitých funkcií používame tzv. súbory cookie. To sú drobné súbory uložené na vašom zariadení, ku ktorým majú prístup poskytovatelia internetových služieb. Niektoré súbory cookie budú vymazané ihneď po zavretí webového prehľadávača (to sú tzv. cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostanú uložené v zariadení, aby ich mal prehľadávač počas budúcej návštevy k dispozícii (tzv. trvalé súbory cookie).
Všetky súbory cookie môžete zo svojho počítača odstrániť a všetky bežné webové prehľadávače umožňujú zakázať ukladanie súborov cookie. V takom prípade však budete nútení pri každej návšteve webových stránok opakovane meniť niektoré nastavenia a niektoré funkcie nemusia byť dostupné.
Súbory cookie používame v súvislosti s nasledujúcimi funkciami:

aa) Google Analytics

Využívame Google Analytics, službu spoločnosti Google LLC so sídlom na 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Spoločnosť Google využíva niektoré súbory cookie. Informácie o využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa zo súborov cookie pravidelne odosielajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Spoločnosť Google môže tieto informácie využívať na analýzu vášho správania na webových stránkach, zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľov a poskytovanie ďalších služieb spojených s týmito webovými stránkami a internetom všeobecne. Vzhľadom na prevládajúci záujem spracúvame takto získané dáta kvôli optimalizácii marketingu našej online ponuky, a to podľa článku 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR. Spoločnosť Google nikdy nespojí vašu IP adresu s ostatnými údajmi, ktoré Google o vašej osobe ukladá.
Upozorňujeme, že na týchto webových stránkach bol implementačný kód Google Analytics rozšírený o funkciu „anonymizeIp()“. Tá skracuje adresy IP pred ich prenosom na server v Spojených štátoch amerických. Priama osobná referencia v súvislosti s uloženými dátami je teda obvykle vylúčená. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server v USA a až tam skrátená.
Zber dát môžete kedykoľvek zrušiť inštaláciou doplnku Google Analytics Disable Add-on do svojho prehľadávača, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na adrese nižšie

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Upozorňujeme taktiež na poznámky týkajúce sa používania dát Google v partnerskej sieti Google na adrese:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Spoločnosť Google disponuje certifikáciou podľa:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) NewRelic

Naše webové stránky sú vybavené nástrojom NewRelic. Ten nám umožňuje analyzovať spôsob, akým návštevníci webové stránky používajú. Informácie o využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa pravidelne odosielajú na servery spoločnosti NewRelic v USA a tam ukladajú. Tieto údaje spracovávame kvôli nášmu záujmu o optimálny marketing online ponuky podľa článku 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR.
Spoločnosť NewRelic môže tieto informácie využívať na analýzu vášho správania na webových stránkach, zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľov a poskytovanie ďalších služieb spojených s týmito webovými stránkami a internetom všeobecne.
Spoločnosť NewRelic disponuje certifikáciou podľa:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) Zásady ochrany osobných údajov pre recenzie pri produktoch (Bazaarvoice)

Keď odošlete recenziu produktu, uchováme osobné údaje, ktoré vyplníte vo formulári. Ide o zobrazované meno, adresu IP, e-mailovú adresu a pridelené hodnotenia ako aj všetky dodatočné informácie, ktoré boli dobrovoľne poskytnuté. Poskytnuté údaje budú spracované kvôli hodnoteniu produktu a zobrazené na webových stránkach spoločnosti GROHE.
Pri tom nám udeľujete súhlas v nasledujúcom znení:
„Súhlasím s tým, že spoločnosť GROHE a jej poskytovatelia služieb môžu používať moju e-mailovú adresu, aby ma kontaktovali v rámci mojich recenzií produktov alebo s cieľom získať informácie o hodnotených alebo podobných produktoch. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať odoslaním správy spoločnosti GROHE. "
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na legalitu spracovania vykonaného na základe súhlasu, a to až do chvíle jeho odvolania. V prípade zrušenia vymažeme vaše údaje a hodnotenia produktov podľa právnych predpisov.
Aby sme mohli našim zákazníkom poskytnúť možnosť hodnotenia, spolupracujeme so spoločnosťou Bazaarvoice. Bazaarvoice využíva súbory cookie na spracovanie informácií od spotrebiteľov a sledovanie správania používateľov na viacerých webových stránkach.
Používateľské recenzie budú spracované spoločnosťou Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA. Poskytovanie údajov do USA môže prebehnúť v súlade s čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ak Európska komisia vo vykonávacom akte rozhodne, že USA majú zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov. Dňa 12. júla 2016 Európska komisia rozhodla, že USA zaručujú zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov v dôsledku dohôd o ochrane súkromia medzi EÚ a USA (tzv. štít EÚ–USA na ochranu súkromia). Spoločnosť Bazaarvoice Inc. je súčasťou štítu EÚ–USA na ochranu súkromia:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzSfAAK&status=Active

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na:
https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

h) Použitie Google ReCAPTCHA
Na ochranu sekcie s komentármi a vstupných formulárov našich webových stránok pred spamom a zneužívaním používame externú službu reCAPTCHA. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len Google). Služba reCAPTCHA umožňuje rozlíšiť vstupy ľudského pôvodu od tých, ktoré sú zneužívané automatizovaným softvérom, nazývaným taktiež ako boty. Pri používaní služby budú na servery Google v USA prenesené nasledujúce údaje:

  • • URL odkazovacej stránky
  • • IP adresa používateľa
  • • vstupné správanie používateľa a pohyby myšou v oblasti začiarkávacích políčok reCAPTCHA
  • • Účet Google: Ak je používateľ súčasne prihlásený do svojho účtu Google, bude rozpoznaný a priradený
  • • Informácie o používanom prehľadávači, veľkosti prehľadávača, rozlíšení prehľadávača, zásuvných moduloch prehľadávača, nastavení jazyka, dátum a čas
  • • Pohyby myšou a dotykový vstup v rámci stránky
  • • skripty a pokyny na prezentáciu webovej stránky
  • • súbory cookie

Spracovanie je založené na našom prevládajúcom oprávnenom záujme o bezpečnosť našich webových stránok v súlade s čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR.

Spoločnosť Google disponuje certifikáciou podľa:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

i) Začlenenia externého obsahu

Pomocou externého dynamického obsahu optimalizujeme prezentáciu a ponuku našich webových stránok. Pri návšteve webových stránok sa prostredníctvom rozhrania API automaticky vykoná požiadavka na server príslušného poskytovateľa obsahu, ktorému sú poskytované niektoré dáta protokolu (napríklad IP adresa používateľov). Dynamický obsah sa potom prenesie na naše webové stránky a tam zobrazí.
Externý obsah používame v súvislosti s nasledujúcimi funkciami:

aa) Mapy Google

Na našich webových stránkach používame mapovú službu Mapy Google, ktorá vám poskytne interaktívnu mapu. Po zobrazení mapy sa dáta, vrátane vašej IP adresy a umiestnenia, prenesú na servery Google v Spojených štátoch amerických a tam uložia. Spracovanie je založené na našom prevládajúcom oprávnenom záujme o optimálny marketing v súlade s čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR.

Spoločnosť Google disponuje certifikáciou podľa:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook Visitor Tracker

„Visitor Tracker“ je služba spoločnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA alebo ak sa nachádzate v EÚ, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Táto služba nám umožňuje určiť cieľovú skupinu pre inzerciu na Facebooku, tzv. „Facebook Ads“, na základe návštev webových stránok a správania na internete. Tento pixel taktiež používame na meranie účinnosti marketingových opatrení a kampaní. To nám umožňuje sledovať akcie používateľov po tom, čo videli a/alebo klikli na reklamu na Facebooku a potom zadali objednávku.
Po načítaní webovej stránky je pixel integrovaný priamo prostredníctvom Facebooku a môže ukladať súbory cookie do vášho zariadenia. Ak sa následne prihlásite do Facebooku alebo ste už prihlásení, vaša návšteva webových stránok sa vo vašom profile zaznamená. Zhromaždené používateľské údaje sú pre nás anonymné, a preto neumožňujú dospieť k záveru o totožnosti používateľa. Tieto údaje sú však uložené a spracúvané spoločnosťou Facebook, takže je možné urobiť závery o príslušnom profile používateľa. Spracovanie dát Facebookom prebieha v súlade s politikou spracovania údajov Facebooku. Ak nemáte účet na Facebooku, toto spracovanie údajov sa vás netýka.

C. Obdobie ukladania údajov

Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, pokým je to nutné na účely, na ktoré sa spracúvajú, alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. Pokiaľ ide o zákonné požiadavky na uchovávanie dát, môže ísť až o 10 rokov bez ohľadu na účel spracovania.

D. Práva vlastníkov osobných údajov

a) Informácie
Na vyžiadanie a zdarma dostanete kedykoľvek informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré sme o vašej osobe uložili.
Kvôli vašej ochrane si v takom prípade vyhradzujeme právo na vyžiadanie ďalších informácií, aby sme potvrdili vašu totožnosť a zabránili tak neoprávneným osobám získať prístup k osobným údajom, ktoré sa zaväzujeme chrániť. Ak nie je identifikácia možná, vyhradzujeme si právo odmietnuť žiadosť spracovať.

b) Oprava, zrušenie, obmedzenie spracovania (blokovanie), protest
Ak už nesúhlasíte s uložením svojich osobných údajov alebo ak sa tieto údaje stali nesprávnymi, zaistíme podľa príslušných pokynov vymazanie alebo zablokovanie vašich údajov, prípadne vykonáme potrebné opravy (v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi). To isté platí, ak chceme spracúvať údaje v budúcnosti iba reštriktívne.

c) Prenositeľnosť údajov
Na požiadanie vám poskytneme údaje v štandardnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste mohli, ak si želáte, poskytnúť tieto údaje inej zodpovednej osobe.

d) Právo na sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania osobných údajov na príslušný dozorný orgán:
( https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Právo na zrušenie v prípade súhlasu s budúcim účinkom
Akýkoľvek daný súhlas je možné kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania, a to až do okamihu odvolania.

f) Obmedzenie
Údaje, v prípade ktorých nie je možné identifikovať majiteľa, napríklad pokiaľ ide o anonymné údaje na účely analýzy, nie sú predmetom vyššie uvedených práv. Informácie, odstránenie, zablokovanie, oprava alebo prevedenie na inú spoločnosť môžu byť v prípade týchto údajov možné, ak nám poskytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia ich identifikovať.

g) Využitie vašich práv
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, informácií, opráv, blokovaní alebo odstraňovania údajov, alebo ak si želáte previesť údaje inej spoločnosti, kontaktujte nás na adrese „dataprotection_sk (a) grohe.com“.

E. Bezpečnosť dát
Aby sme zaistili bezpečnosť uchovávaných osobných údajov, používame 128-bitové šifrovanie TLS. Šifrované spojenie poznáte podľa predpony „https: //“ pred samotnou adresou stránky v paneli s adresou v prehľadávači. Pred nešifrovanými stránkami sa nachádza predpona „http: //“.
Všetky údaje, ktoré zadáte na našich webových stránkach, napr. správy alebo prihlasovacie údaje, nie je možné čítať tretími stranami vďaka šifrovaniu SSL.

F. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov
Aby naše pokyny týkajúce sa ochrany osobných údajov boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny. To platí aj v prípade, že informácie o ochrane údajov je nutné upraviť v dôsledku nových alebo revidovaných ponúk či služieb.