Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť GROHE si veľmi váži váš záujem o spoločnosť a jej produkty. Ochranu vášho súkromia na webových stránkach spoločnosti berieme veľmi vážne. V nasledujúcej časti by sme vás radi informovali o zbere anonymných a osobných údajov.

A. Zodpovednosť za spracovanie údajov

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov v rámci týchto webových stránok v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je uvedená v príslušnom právnom vyhlásení.

Osobu, ktorá je v rámci nášho koncernu zodpovedná za ochranu údajov, môžete kontaktovať na adrese „ DataProtection@grohe.com“.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži ako opis spôsobu a rozsahu zberu vašich osobných údajov pri prezeraní webových stránok GROHE (ďalej len „údaje“).

B. Spracovanie údajov

Vaše údaje spracúvame v rámci prevádzky webových stránok našej spoločnosti.

Spracovanie údajov zahŕňa taktiež zverejňovanie prostredníctvom prenosu.

Údaje, dôvody na spracovanie, právny rámec, príjemcovia a odosielatelia do krajín mimo regiónu EEA sú uvedené na nasledujúcom zozname:

a) Súbor so záznamom
Vaše návštevy na našich webových stránkach sú zaznamenané. Spracované budú nasledujúce údaje: Názov navštívenej webovej stránky, dátum a čas návštevy, časový rozdiel oproti greenwichskému strednému času (GMT), stav prístupu, objem prenesených dát, typ internetového prehľadávača a jeho verzia, operačný systém, URL predchádzajúcej navštívenej stránky, vaša IP adresa a poskytovateľ pripojenia. Tieto údaje sú nutné na zaistenie bezpečnosti webových stránok. Údaje spracovávame na základe nášho legitímneho záujmu v súlade s článkom 6, ods. 1 f) nariadenia GDPR. Súbor so záznamom bude odstránený po siedmich dňoch, ak nebude potrebný na analýzu prípadného porušenia nariadenia, ku ktorému dôjde počas obdobia uchovávania.

b) Hosting
Prevádzkovateľ hostingových služieb skladuje všetky údaje potrebné na prevádzku týchto webových stránok. Toto opatrenie je nutné na zaistenie prevádzky webových stránok. Údaje spracúvame na základe nášho legitímneho záujmu v súlade s článkom 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR. Na zaistenie našej prítomnosti online využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým odovzdávame vyššie uvedené údaje.

c) Kontaktné informácie
Ak sa nás rozhodnete kontaktovať, budú vaše osobné údaje (meno a kontaktné informácie, ak nám ich poskytnete) a správa spracované výhradne s cieľom vybaviť vašu požiadavku alebo dopyt. Tieto údaje spracúvame na základe znenia článku 6, ods. 1 b) nariadenia GDPR a článku 6, ods. 1 f) nariadenia GDPR s cieľom vybaviť vašu požiadavku.

d) Bulletin
Aby ste mali k dispozícii pravidelný prísun informácií o našej spoločnosti a rade produktov a služieb, ponúkame rozosielanie newslettera. Prihlásením sa na odber newslettera spracujeme vami zadané údaje (meno, e-mailovú adresu a informácie uvedené v poliach „vy ste“ a „zaujíma ma“).

Prihlásením odberu takisto vyjadrujete svoj súhlas v nasledujúcom znení:
„Objednávam týmto odber newslettera Grohe, ktorého obsah bude prispôsobený mojim záujmom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek stiahnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie odberu v každom newsletteri."

Prenos newslettera po registrácii sa uskutoční na základe vášho súhlasu, čo je postup, ktorý je v súlade článkom 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR.

Prihlásenie na odber newslettera sa riadi tzv. systémom dvojitého súhlasu. To znamená, že vaša registrácia nebude dokončená, kým ju nepotvrdíte kliknutím na aktivačný odkaz v potvrdzovacom e-maile, ktorý vám zašleme po vyplnení všetkých nevyhnutných údajov. Aby registračný proces zodpovedal právnym požiadavkám, bude vaša prihláška zaznamenaná. Uložený bude čas potvrdenia a vaša IP adresa. Na rozosielanie newslettera využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame vyššie uvedené údaje.

e) Zákaznícky účet
Pri založení zákazníckeho účtu súhlasíte s ukladaním vašich údajov (mena, adresy, e-mailovej adresy, bankových údajov) a údajov o využití našich služieb (meno používateľa, heslo). To nám umožňuje identifikovať vás ako zákazníka a vám dáva možnosť spravovať vaše objednávky.

Založením účtu zároveň vyjadrujete svoj súhlas v nasledujúcom znení:
„Prajem si vytvoriť zákaznícky účet. Prosím, uložte na tento účel moje osobné údaje. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu „smart.de (a) grohe.com“.

Vaše údaje budú spracované na základe súhlasu, ktorý je v súlade so znením článku 6, ods. 1 a) nariadenia GDPR.

f) Spracovanie nákupu
Údaje o objednávkach spracúvame s cieľom zostaviť a vybaviť nákupnú zmluvu. Spracovanie údajov prebehne s ohľadom na znenie článku 6, ods. 1 b) nariadenia GDPR.

Údaje o vašej adrese poskytneme spoločnosti, ktorá bude poverená dodávkou tovaru. Ak je to v rámci zmluvy potrebné, bude prepravnej spoločnosti poskytnutá taktiež e-mailová adresa alebo telefónne číslo s cieľom dohodnúť dátum doručenia.

Nutné údaje o transakcii (meno, dátum platobného príkazu, metóda platby, dátum odoslania a dátum splatnosti, suma a príjemca platby, prípadne taktiež číslo účtu alebo platobnej karty) budú poskytnuté zároveň poskytovateľovi platobných služieb zodpovednému za spracovanie platby.

Okrem toho môžeme vašu e-mailovú adresu používať na poskytovanie informácií, ako aj dotazníkov pre zákazníkov a dotazníkov o spokojnosti, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše produkty a služby. K týmto informáciám patria informácie o starostlivosti o produkty, záruke a údržbe našich produktov. V týchto prípadoch spracovávame údaje podľa článku 6 (1) f) GDPR. Účelom spracovania údajov a naším oprávneným záujmom je zlepšovať a prispôsobovať naše produkty a služby so zameraním na zákazníkov.

E-mailové zasielanie takýchto oznámení a požiadaviek môžete kedykoľvek odvolať oznámením v rámci výkonu vašich práv ako dotknutej osoby na adresu, ktorá je uvedená v časti D odseku g), prípadne môžete v konkrétnych oznámeniach kliknúť na tlačidlo odhlásenia, pričom z takéhoto odhlásenia nevyplývajú žiadne iné náklady ako náklady na sprostredkovanie podľa základných sadzieb.

g) Služby pre zákazníkov
Rôznymi kontaktnými spôsobmi vám poskytuje prístup k našim službám pre zákazníkov.

Ak sa prostredníctvom kontaktných formulárov, faxu alebo telefónu obrátite na naše oddelenie služieb pre zákazníkov, spracujeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli pomôcť s vašou požiadavkou. Takéto spracovanie vo všeobecnosti zahŕňa účely spracovania údajov, ako je diskusia o probléme, vytvorenie ponuky, dodávka a fakturácia, ako aj účely odpovedania na požiadavky na poskytnutie podpory a reklamácie či dokumentácia našich podporných služieb.

Ponúkame vám aj možnosť podať vašu zákaznícku objednávku priamo prostredníctvom nášho webového formulára. Platné podmienky zákaziek nájdete na príslušnej stránke.

Údaje vo vašej požiadavke, ktoré je potrebné spracovať, vyplývajú z našich internetových formulárov, prípadne budeme tieto údaje od vás požadovať individuálne. K potrebným údajom patria prinajmenšom vaše základné údaje (meno, kontaktné informácie, informácie o adrese), prípadne zákaznícke číslo alebo už dostupné referenčné čísla, ako aj údaje o vašej požiadavke, ako sú dotknuté produkty, obrázky chýb alebo záručné doklady.

Po prevzatí vašej požiadavky vám e-mailom odošleme potvrdenie o prijatí s odkazom na referenčné číslo, pod ktorým bude vaša požiadavka spracovaná.

V prípade potreby po dohode s vami poskytneme vaše údaje partnerským spoločnostiam, ktoré nás na mieste podporujú opravárenskými, inštalatérskymi a/alebo údržbovými službami.

Základom pre spracovanie údajov a prípadné poskytovanie údajov partnerským spoločnostiam je buď váš súhlas podľa článku 6 (1) a) GDPR, alebo vaše poverenie na základe článku 6 (1) b) GDPR.

Okrem toho môžeme vašu e-mailovú adresu používať na zasielanie dotazníkov pre zákazníkov a dotazníkov o spokojnosti, ktoré nám pomôžu zlepšiť úroveň našich služieb, a na pravidelné informovanie o nových ponukách a výkonoch v súvislosti s vami požadovanými službami. K týmto informáciám patria informácie o starostlivosti o produkty, záruke a údržbe našich produktov. V týchto prípadoch spracovávame údaje podľa článku 6 (1) f) GDPR. Účelom spracovania údajov a naším oprávneným záujmom je primerane zlepšovať naše servisné služby a poskytovanie servisných služieb pre zákazníkov a prispôsobovať ich vašim potrebám.

Ak nám okrem toho udelíte svoj súhlas, budeme vás informovať aj o ponukách a službách našich kooperačných partnerov a budeme im odosielať vaše údaje, aby vás naši kooperační partneri mohli kontaktovať priamo na reklamné účely. To sa týka našich spoločností v príslušných štátoch v rámci skupiny GROHE, ako aj externých kooperačných partnerov (napr. inštalatérov, servisných partnerov). V tomto prípade sa spracovanie údajov zakladá na článku 6 (1) a) GDPR.

E-mailové zasielanie takýchto oznámení a požiadaviek môžete kedykoľvek odvolať oznámením v rámci výkonu vašich práv ako dotknutej osoby na adresu, ktorá je uvedená v časti D odseku g), prípadne môžete v konkrétnych oznámeniach kliknúť na tlačidlo odhlásenia, pričom z takéhoto odhlásenia nevyplývajú žiadne iné náklady ako náklady na sprostredkovanie podľa základných sadzieb.

h) Veľtrhy, výstavy a GROHE Truck Tour

i) Fotografie a videozáznamy

j) Súťaže a marketingové kampane
Na vykonávanie akcií využívame ďalších poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú pri ich realizácii. Platia informácie o spracovaní údajov, ktoré sú uvedené v častiach B.a) až B.m). Ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre konkrétnu akciu, nájdete na príslušných stránkach akcie.

k) Analýza internetových stránok a marketing
V rámci funkcionality určitých funkcií používame tzv. súbory cookie. To sú drobné súbory uložené na vašom zariadení, ku ktorým majú prístup poskytovatelia internetových služieb. Niektoré súbory cookie budú vymazané ihneď po zavretí webového prehľadávača (to sú tzv. cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostanú uložené v zariadení, aby ich mal prehľadávač počas budúcej návštevy k dispozícii (tzv. trvalé súbory cookie).

Voliteľné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zabezpečenie určitých funkcií internetovej („funkčné súbory cookie“), ktoré prispievajú k meraniu výkonnosti („výkonnostné súbory cookie“), príp. sa používajú na marketingové účely („súbory cookie na marketingové účely“), sa používajú výlučne na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 a) GDPR. Prostredníctvom funkcie „Nastavenia súborov cookies“ v päte na našej internetovej stránke môžete kedykoľvek upraviť váš výber súborov cookie. Okrem toho môžete odvolať niektorý z už udelených súhlasov s používaním súborov cookies s účinnosťou pre budúcnosť.

Ak ste súhlasili s používaním súborov cookie, pri návšteve webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán. Súbory cookie tretích strán sú súbory cookie, ktoré kontroluje a spravuje poskytovateľ tretej strany (napríklad Google alebo Facebook). Súbory cookie prvej strany umiestňujeme my a spravujeme ich a čítame priamo my. V určitých prípadoch, ktorým sa v tejto časti výslovne venujeme, poskytujeme údaje zhromaždené pomocou súborov cookie prvej strany (IP adresa a ID súborov cookie) tretím stranám.

Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení, a nastaviť aktuálne používaný prehliadač tak, aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie. V tomto prípade možno budete musieť nanovo vykonať vaše nastavenia pri každej návšteve tejto internetovej stránky a musíte počítať s obmedzením niektorých funkcií.

Súbory cookie používame v súvislosti s nasledujúcimi funkciami:

aa) Google Analytics
Využívame Google Analytics, službu spoločnosti Google LLC so sídlom na 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Spoločnosť Google využíva niektoré súbory cookie. Informácie o využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa zo súborov cookie pravidelne odosielajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Spoločnosť Google môže tieto informácie využívať na analýzu vášho správania na webových stránkach, zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľov a poskytovanie ďalších služieb spojených s týmito webovými stránkami a internetom všeobecne. Vzhľadom na prevládajúci záujem spracúvame takto získané dáta kvôli optimalizácii marketingu našej online ponuky, a to podľa článku 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR. Spoločnosť Google nikdy nespojí vašu IP adresu s ostatnými údajmi, ktoré Google o vašej osobe ukladá.

Upozorňujeme, že na týchto webových stránkach bol implementačný kód Google Analytics rozšírený o funkciu „anonymizeIp()“. Tá skracuje adresy IP pred ich prenosom na server v Spojených štátoch amerických. Priama osobná referencia v súvislosti s uloženými dátami je teda obvykle vylúčená. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server v USA a až tam skrátená.

Zber dát môžete kedykoľvek zrušiť inštaláciou doplnku Google Analytics Disable Add-on do svojho prehľadávača, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na adrese nižšie
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Upozorňujeme taktiež na poznámky týkajúce sa používania dát Google v partnerskej sieti Google na adrese:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) NewRelic
Naše webové stránky sú vybavené nástrojom NewRelic. Ten nám umožňuje analyzovať spôsob, akým návštevníci webové stránky používajú. Informácie o využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa pravidelne odosielajú na servery spoločnosti NewRelic v USA a tam ukladajú. Tieto údaje spracovávame kvôli nášmu záujmu o optimálny marketing online ponuky podľa článku 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR.

Spoločnosť NewRelic môže tieto informácie využívať na analýzu vášho správania na webových stránkach, zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľov a poskytovanie ďalších služieb spojených s týmito webovými stránkami a internetom všeobecne.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) Zásady ochrany osobných údajov pre recenzie pri produktoch (Bazaarvoice)
Keď odošlete recenziu produktu, uchováme osobné údaje, ktoré vyplníte vo formulári. Ide o zobrazované meno, adresu IP, e-mailovú adresu a pridelené hodnotenia ako aj všetky dodatočné informácie, ktoré boli dobrovoľne poskytnuté. Poskytnuté údaje budú spracované kvôli hodnoteniu produktu a zobrazené na webových stránkach spoločnosti GROHE.

Pri tom nám udeľujete súhlas v nasledujúcom znení:
„Súhlasím s tým, že spoločnosť GROHE a jej poskytovatelia služieb môžu používať moju e-mailovú adresu, aby ma kontaktovali v rámci mojich recenzií produktov alebo s cieľom získať informácie o hodnotených alebo podobných produktoch. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať odoslaním správy spoločnosti GROHE."

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na legalitu spracovania vykonaného na základe súhlasu, a to až do chvíle jeho odvolania. V prípade zrušenia vymažeme vaše údaje a hodnotenia produktov podľa právnych predpisov.
Aby sme mohli našim zákazníkom poskytnúť možnosť hodnotenia, spolupracujeme so spoločnosťou Bazaarvoice. Bazaarvoice využíva súbory cookie na spracovanie informácií od spotrebiteľov a sledovanie správania používateľov na viacerých webových stránkach.

Vaše hodnotenie produktu spracováva spoločnosť Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na:
https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

dd) Používanie nástroja Google ReCAPTCHA
Na ochranu sekcie s komentármi a vstupných formulárov našich webových stránok pred spamom a zneužívaním používame externú službu reCAPTCHA. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej len Google). Služba reCAPTCHA umožňuje rozlíšiť vstupy ľudského pôvodu od tých, ktoré sú zneužívané automatizovaným softvérom, nazývaným taktiež ako boty. Pri používaní služby budú na servery Google v USA prenesené nasledujúce údaje:

  • URL odkazovacej stránky
  • IP adresa používateľa
  • vstupné správanie používateľa a pohyby myšou v oblasti začiarkávacích políčok reCAPTCHA
  • Účet Google: Ak je používateľ súčasne prihlásený do svojho účtu Google, bude rozpoznaný a priradený
  • Informácie o používanom prehľadávači, veľkosti prehľadávača, rozlíšení prehľadávača, zásuvných moduloch prehľadávača, nastavení jazyka, dátum a čas
  • Pohyby myšou a dotykový vstup v rámci stránky
  • skripty a pokyny na prezentáciu webovej stránky
  • súbory cookie

Spracovanie je založené na našom prevládajúcom oprávnenom záujme o bezpečnosť našich webových stránok v súlade s čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

I) Začlenenia externého obsahu
Pomocou externého dynamického obsahu optimalizujeme prezentáciu a ponuku našich webových stránok. Pri návšteve webových stránok sa prostredníctvom rozhrania API automaticky vykoná požiadavka na server príslušného poskytovateľa obsahu, ktorému sú poskytované niektoré dáta protokolu (napríklad IP adresa používateľov). Dynamický obsah sa potom prenesie na naše webové stránky a tam zobrazí.

Externý obsah používame v súvislosti s nasledujúcimi funkciami:

aa) Mapy Google
Na našich webových stránkach používame mapovú službu Mapy Google, ktorá vám poskytne interaktívnu mapu. Po zobrazení mapy sa dáta, vrátane vašej IP adresy a umiestnenia, prenesú na servery Google v Spojených štátoch amerických a tam uložia. Spracovanie je založené na našom prevládajúcom oprávnenom záujme o optimálny marketing v súlade s čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook Visitor Tracker
„Visitor Tracker“ je služba spoločnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA alebo ak sa nachádzate v EÚ, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Táto služba nám umožňuje určiť cieľovú skupinu pre inzerciu na Facebooku, tzv. „Facebook Ads“, na základe návštev webových stránok a správania na internete. Tento pixel taktiež používame na meranie účinnosti marketingových opatrení a kampaní. To nám umožňuje sledovať akcie používateľov po tom, čo videli a/alebo klikli na reklamu na Facebooku a potom zadali objednávku.

Po načítaní webovej stránky je pixel integrovaný priamo prostredníctvom Facebooku a môže ukladať súbory cookie do vášho zariadenia. Ak sa následne prihlásite do Facebooku alebo ste už prihlásení, vaša návšteva webových stránok sa vo vašom profile zaznamená. Zhromaždené používateľské údaje sú pre nás anonymné, a preto neumožňujú dospieť k záveru o totožnosti používateľa. Tieto údaje sú však uložené a spracúvané spoločnosťou Facebook, takže je možné urobiť závery o príslušnom profile používateľa. Spracovanie dát Facebookom prebieha v súlade s politikou spracovania údajov Facebooku. Ak nemáte účet na Facebooku, toto spracovanie údajov sa vás netýka.

https://www.facebook.com/about/privacy/

Portálu Facebook a jeho partnerom môžete dovoliť aktiváciu reklám na portáli Facebook aj mimo neho. Na tento účel môžete vo vašom počítači uložiť aj istý súbor cookie. Právnym základom pre využívanie tejto služby je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety a) GDPR.

cc) Partner Programs
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Hatch nájdete v príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov: www.gethatch.com/en/privacy-policy/.

m) Medzinárodné prenosy údajov
Ak sa údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, tento prenos sa uskutočňuje v súlade s článkami 44 – 49 GDPR.

C. Obdobie ukladania údajov

Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, pokým je to nutné na účely, na ktoré sa spracúvajú, alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. Pokiaľ ide o zákonné požiadavky na uchovávanie dát, môže ísť až o 10 rokov bez ohľadu na účel spracovania.

D. Práva vlastníkov osobných údajov

a) Informácie
Na vyžiadanie a zdarma dostanete kedykoľvek informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré sme o vašej osobe uložili.
Kvôli vašej ochrane si v takom prípade vyhradzujeme právo na vyžiadanie ďalších informácií, aby sme potvrdili vašu totožnosť a zabránili tak neoprávneným osobám získať prístup k osobným údajom, ktoré sa zaväzujeme chrániť. Ak nie je identifikácia možná, vyhradzujeme si právo odmietnuť žiadosť spracovať.

b) Oprava, zrušenie, obmedzenie spracovania (blokovanie), protest
Ak už nesúhlasíte s uložením svojich osobných údajov alebo ak sa tieto údaje stali nesprávnymi, zaistíme podľa príslušných pokynov vymazanie alebo zablokovanie vašich údajov, prípadne vykonáme potrebné opravy (v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi). To isté platí, ak chceme spracúvať údaje v budúcnosti iba reštriktívne.

c) Prenositeľnosť údajov
Na požiadanie vám poskytneme údaje v štandardnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste mohli, ak si želáte, poskytnúť tieto údaje inej zodpovednej osobe.

d) Právo na sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania osobných údajov na príslušný dozorný orgán:
( https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Právo na zrušenie v prípade súhlasu s budúcim účinkom
Akýkoľvek daný súhlas je možné kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania, a to až do okamihu odvolania.

f) Obmedzenie
Údaje, v prípade ktorých nie je možné identifikovať majiteľa, napríklad pokiaľ ide o anonymné údaje na účely analýzy, nie sú predmetom vyššie uvedených práv. Informácie, odstránenie, zablokovanie, oprava alebo prevedenie na inú spoločnosť môžu byť v prípade týchto údajov možné, ak nám poskytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia ich identifikovať.

g) Využitie vašich práv
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, informácií, opráv, blokovaní alebo odstraňovania údajov, alebo ak si želáte previesť údaje inej spoločnosti, kontaktujte nás na adrese „dataprotection_sk@grohe.com“.

E. Bezpečnosť dát

Aby sme zaistili bezpečnosť uchovávaných osobných údajov, používame 128-bitové šifrovanie TLS. Šifrované spojenie poznáte podľa predpony „https: //“ pred samotnou adresou stránky v paneli s adresou v prehľadávači. Pred nešifrovanými stránkami sa nachádza predpona „http: //“.

Všetky údaje, ktoré zadáte na našich webových stránkach, napr. správy alebo prihlasovacie údaje, nie je možné čítať tretími stranami vďaka šifrovaniu SSL.

F. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Aby naše pokyny týkajúce sa ochrany osobných údajov boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny. To platí aj v prípade, že informácie o ochrane údajov je nutné upraviť v dôsledku nových alebo revidovaných ponúk či služieb.

STAV: 07.2021