NÁJSŤ SHOWROOM, INŠTALATÉRA
Showrooms
  • Showroom
  • Záručný servis

My Notepad

You have not assigned any products.

Once you have added products to your notepad you can download your list right here.

0 Product(s)
Download as PDF
Delete all

The Product is already stored on your notepad.

CSR Award German Federal Government

Našou milou povinnosťou je chrániť nenahraditeľné prírodné zdroje. Preto spoločnosť Grohe AG získala ocenenie CSR Award udeľované nemeckou spolkovou vládou

• Prvé miesto v kategórii spoločností s viac než 1000 zamestnancami
• Trvalo udržateľný rozvoj je jedným z pilierov korporátnej stratégie spoločnosti
• Cieľom našej spoločnosti je stať sa do roku 2020 najekologickejším dodávateľom sanitárneho vybavenia

Spoločnosť Grohe AG, popredný svetový dodávateľ sanitárnej techniky, dostala ocenenie CSR Award nemeckej spolkovej vlády v kategórii spoločností s viac než 1000 zamestnancami dňa 24. januára 2017. Toto ocenenie, na ktorého udelení sa zhodlo jedenásť odborných členov poroty, jednoznačne podčiarkuje ciele stanovené manažmentom spoločnosti GROHE, ktorý z ekológie a trvalo udržateľného rozvoja urobil prioritu pre rozvoj spoločnosti so snahou inšpirovať svojich vlastných zamestnancov aj ostatných výrobcov. Medzi ďalšie nominované spoločnosti v rovnakej kategórii patrili napríklad Unilever Deutschland GmbH, Flughafen München GmbH, Ford-Werke GmbH alebo FRoSTA AG. Ocenenie sme prevzali z rúk profesora Josefa Wielanda, porotcu a odborníka na etiku podnikania pôsobiaceho na Zeppelin Universität vo Friedrichshafene.

“Udržateľnosť je našou vášňou a zostáva hlboko zakorenená v našej DNA. Máme mimoriadnu radosť z toho, keď vidíme, že svet okolo nás vníma a uznáva naše nadšenie a záväzok voči sociálnej a ekologickej zodpovednosti. V rámci nášho prístupu k trvalo udržateľnému rozvoju sa usilovne snažíme myslieť na všetky články výrobného procesu – na našich zamestnancov, dodávateľov, továrne a celkový dopad, aký majú naše produkty a výroba na spoločnosť. Keď vidíme, že naša vízia je pomaly chápaná ako štandard pre sanitárny priemysel a zdroj inšpirácie pre ostatných výrobcov, cítime obrovskú hrdosť a zadosťučinenie. Zároveň nás to motivuje do ďalšej práce,“ povedal CEO spoločnosti Grohe AG, Michael Rauterkus, pri preberaní ceny v berlínskej hale Humboldt Carré.

Produkty pre udržateľnú budúcnosť – to je naša vízia s nálepkou „Vyrobené v Nemecku“
Stratégia pre trvale udržateľný rozvoj je zrejmá primárne pri pohľade na naše produkty ako také. Jedným z príkladov je vodný systém GROHE Blue Home, ktorý bežnú kohútikovú vodu mení na filtrované, chladené a skvelo chutiace osvieženie s možnosťou nasýtenia. Tento systém úplne eliminuje potrebu kupovať balenú minerálnu vodu a s ňou spojené prenášanie, prepravu a skladovanie. Podľa štúdie vykonanej na Univerzite v Göttingene systém GROHE Blue Home redukuje uhlíkovú stopu priemernej domácnosti až o 60 % v porovnaní s kupovaním bežnej balenej vody.

Thomas Fuhr, člen dozornej rady spoločnosti, vysvetľuje: „Naše zameranie na kvalitu a pokroky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sú hnané predovšetkým naším záväzkom vyrábať naše produkty v Nemecku. Aby sme si udržali svoju konkurencieschopnosť, neustále investujeme do našich výrobných závodov v Nemecku, ktoré nastavujú štandardy pre zahraničné továrne. Od roku 2011 každoročne interne udeľujeme trofej za prispenie k trvalo udržateľnému rozvoju ako formu motivácie pre naše továrne a pobočky. Táto cena slúži ako prostriedok na uznanie úsilia našich zamestnancov a motivuje ich, aby pokračovali v práci na svojich nápadoch a riešeniach pre ešte ekologickejšie výrobné procesy a ešte efektívnejšiu výrobu daného produktu.”

Uvažovanie za hranicami každodenného podnikania
Výsledkom zmyslu pre sociálnu zodpovednosť spoločnosti GROHE je program GROHE Dual Tech, program, pri ktorého realizácii spolupracujeme s organizáciou Don Bosco Mondo e.V, ktorý umožňuje znevýhodneným dospievajúcim talentom z rozvíjajúcich sa krajín dosiahnuť profesionálne vzdelanie. K dnešnému dňu usporadúvame tri workshopy v Indii a Filipínach, ktoré si kladú za cieľ poskytnúť životnú šancu miestnej mládeži dosiahnuť na perspektívnu kariéru inštalatéra. Táto šanca im umožní nielen zohnať zamestnanie v stále sa rozvíjajúcom odbore, ale taktiež príležitosť si v budúcnosti založiť svoju vlastnú firmu.

Postupujeme dopredu s jasne definovanými cieľmi pre trvalo udržateľný rozvoj
Spoločnosť GROHE sa zaviazala do roku 2020 zvýšiť svoju energetickú efektivitu o 20 % a súčasne znížiť uhlíkovú stopu o rovnaké percento. To docielime, okrem iného, inštaláciou dvoch nových kogeneračných jednotiek do tovární v Hemeri a Lahri alebo nahradením tradičných systémov osvetlenia úspornejšími žiarivkami LED. Ďalší míľnik na tejto ceste sme dosiahli v decembri, keď bol systém energetického riadenia spoločnosti certifikovaný podľa ISO 50001. Táto certifikácia bude napomáhať celkovému zlepšeniu energetickej účinnosti našich výrobných procesov. K tomu všetkému sme odhodlaní stať sa do roku 2020 úplnou špičkou sanitárneho priemyslu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Stratégia a opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti GROHE sú podrobne popísané v separátnej brožúre. Jej názov znie „PÔŽITOK Z VODY – ČISTÉ SVEDOMIE S KAŽDOU KVAPKOU“ a je k dispozícii na stiahnutie na adrese http:// www.grohe.com/sustainability

*Fotografie: T.Maelsa/BMAS