Našou milou povinnosťou je chrániť nenahraditeľné prírodné zdroje. Preto spoločnosť Grohe AG získala ocenenie CSR Award udeľované nemeckou spolkovou vládou

• Prvé miesto v kategórii spoločností s viac než 1000 zamestnancami
• Trvalo udržateľný rozvoj je jedným z pilierov korporátnej stratégie spoločnosti
• Cieľom našej spoločnosti je stať sa do roku 2020 najekologickejším dodávateľom sanitárneho vybavenia

Spoločnosť Grohe AG, popredný svetový dodávateľ sanitárnej techniky, dostala ocenenie CSR Award nemeckej spolkovej vlády v kategórii spoločností s viac než 1000 zamestnancami dňa 24. januára 2017. Toto ocenenie, na ktorého udelení sa zhodlo jedenásť odborných členov poroty, jednoznačne podčiarkuje ciele stanovené manažmentom spoločnosti GROHE, ktorý z ekológie a trvalo udržateľného rozvoja urobil prioritu pre rozvoj spoločnosti so snahou inšpirovať svojich vlastných zamestnancov aj ostatných výrobcov. Medzi ďalšie nominované spoločnosti v rovnakej kategórii patrili napríklad Unilever Deutschland GmbH, Flughafen München GmbH, Ford-Werke GmbH alebo FRoSTA AG. Ocenenie sme prevzali z rúk profesora Josefa Wielanda, porotcu a odborníka na etiku podnikania pôsobiaceho na Zeppelin Universität vo Friedrichshafene.

“Udržateľnosť je našou vášňou a zostáva hlboko zakorenená v našej DNA. Máme mimoriadnu radosť z toho, keď vidíme, že svet okolo nás vníma a uznáva naše nadšenie a záväzok voči sociálnej a ekologickej zodpovednosti. V rámci nášho prístupu k trvalo udržateľnému rozvoju sa usilovne snažíme myslieť na všetky články výrobného procesu – na našich zamestnancov, dodávateľov, továrne a celkový dopad, aký majú naše produkty a výroba na spoločnosť. Keď vidíme, že naša vízia je pomaly chápaná ako štandard pre sanitárny priemysel a zdroj inšpirácie pre ostatných výrobcov, cítime obrovskú hrdosť a zadosťučinenie. Zároveň nás to motivuje do ďalšej práce,“ povedal CEO spoločnosti Grohe AG, Michael Rauterkus, pri preberaní ceny v berlínskej hale Humboldt Carré.

Produkty pre udržateľnú budúcnosť – to je naša vízia s nálepkou „Vyrobené v Nemecku“
Stratégia pre trvale udržateľný rozvoj je zrejmá primárne pri pohľade na naše produkty ako také. Jedným z príkladov je vodný systém GROHE Blue Home, ktorý bežnú kohútikovú vodu mení na filtrované, chladené a skvelo chutiace osvieženie s možnosťou nasýtenia. Tento systém úplne eliminuje potrebu kupovať balenú minerálnu vodu a s ňou spojené prenášanie, prepravu a skladovanie. Podľa štúdie vykonanej na Univerzite v Göttingene systém GROHE Blue Home redukuje uhlíkovú stopu priemernej domácnosti až o 60 % v porovnaní s kupovaním bežnej balenej vody.

Thomas Fuhr, člen dozornej rady spoločnosti, vysvetľuje: „Naše zameranie na kvalitu a pokroky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sú hnané predovšetkým naším záväzkom vyrábať naše produkty v Nemecku. Aby sme si udržali svoju konkurencieschopnosť, neustále investujeme do našich výrobných závodov v Nemecku, ktoré nastavujú štandardy pre zahraničné továrne. Od roku 2011 každoročne interne udeľujeme trofej za prispenie k trvalo udržateľnému rozvoju ako formu motivácie pre naše továrne a pobočky. Táto cena slúži ako prostriedok na uznanie úsilia našich zamestnancov a motivuje ich, aby pokračovali v práci na svojich nápadoch a riešeniach pre ešte ekologickejšie výrobné procesy a ešte efektívnejšiu výrobu daného produktu.”

Uvažovanie za hranicami každodenného podnikania
Výsledkom zmyslu pre sociálnu zodpovednosť spoločnosti GROHE je program GROHE Dual Tech, program, pri ktorého realizácii spolupracujeme s organizáciou Don Bosco Mondo e.V, ktorý umožňuje znevýhodneným dospievajúcim talentom z rozvíjajúcich sa krajín dosiahnuť profesionálne vzdelanie. K dnešnému dňu usporadúvame tri workshopy v Indii a Filipínach, ktoré si kladú za cieľ poskytnúť životnú šancu miestnej mládeži dosiahnuť na perspektívnu kariéru inštalatéra. Táto šanca im umožní nielen zohnať zamestnanie v stále sa rozvíjajúcom odbore, ale taktiež príležitosť si v budúcnosti založiť svoju vlastnú firmu.

Postupujeme dopredu s jasne definovanými cieľmi pre trvalo udržateľný rozvoj
Spoločnosť GROHE sa zaviazala do roku 2020 zvýšiť svoju energetickú efektivitu o 20 % a súčasne znížiť uhlíkovú stopu o rovnaké percento. To docielime, okrem iného, inštaláciou dvoch nových kogeneračných jednotiek do tovární v Hemeri a Lahri alebo nahradením tradičných systémov osvetlenia úspornejšími žiarivkami LED. Ďalší míľnik na tejto ceste sme dosiahli v decembri, keď bol systém energetického riadenia spoločnosti certifikovaný podľa ISO 50001. Táto certifikácia bude napomáhať celkovému zlepšeniu energetickej účinnosti našich výrobných procesov. K tomu všetkému sme odhodlaní stať sa do roku 2020 úplnou špičkou sanitárneho priemyslu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Stratégia a opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti GROHE sú podrobne popísané v separátnej brožúre. Jej názov znie „PÔŽITOK Z VODY – ČISTÉ SVEDOMIE S KAŽDOU KVAPKOU“ a je k dispozícii na stiahnutie na adrese http:// www.grohe.com/sustainability

*Fotografie: T.Maelsa/BMAS