Často kladené otázky GROHE Sense

Alarm proti zaplaveniu

Akým spôsobom systém GROHE Sense deteguje únik vody?

Na spodnej strane snímača GROHE Sense sa nachádzajú dva pozlátené konektory. Hneď ako tieto snímače prídu súčasne do styku s vodou, vplyvom vodivosti vody dôjde k uzavretiu elektrického obvodu, ktorý spustí alarm. Všetky informácie sa okamžite odošlú do mobilnej aplikácie.

Čo sa stane, keď snímač GROHE Sense deteguje únik vody?

Systém vás upozorní formou notifikácie na mobilnom telefóne alebo prostredníctvom núdzových e-mailových adries – záleží na konkrétnom nastavení. Zároveň sa červeno rozbliká samotné zariadenie a začne pípať. Ak používate snímač GROHE Sense, akustický a vizuálny signál sa po 1 hodine zastaví a k jeho opätovnému spusteniu dôjde po 23 hodinách (každý deň, do vyčerpania kapacity batérie). Alarm snímača Sense+ sa nepreruší nikdy. Ak chcete zastaviť alarm, je potrebné vysušiť kovové konektory na spodnej strane zariadenia pomocou handry nepúšťajúcej vlákna.

Systém GROHE Sense deteguje únik vody, avšak zvukový alarm sa nerozoznie

V určitých prípadoch môže nejaký čas trvať, než dôjde k spusteniu zvukového alarmu. Notifikácia prostredníctvom aplikácie GROHE ONDUS je však od tohto alarmu nezávislá, takže varovaní budete naozaj hneď, ako to bude možné.

Meranie teploty a vlhkosti

Ako často GROHE Sense meria teplotu a vlhkosť v miestnosti?

Teplota a vlhkosť sa meria neustále, zariadenie sníma údaje každých 60 minút. Každý deň sa informácie o vlhkosti a teplote uložia v cloude GROHE ONDUS.

Ak chcete mať väčšiu kontrolu, zvoľte GROHE Sense+. Prostredníctvom GROHE Sense+ máte navyše možnosť získať aktuálnu úroveň teploty a vlhkosti na vyžiadanie prostredníctvom tlačidla „Trigger Update“ v aplikácii.

Aký je rozdiel medzi GROHE Sense a GROHE Sense+?

Obidva systémy neustále merajú teplotu a vlhkosť. Systém GROHE Sense odosiela informácie o vlhkosti a teplote raz denne do cloudu. Prostredníctvom GROHE Sense+ máte navyše možnosť získať aktuálnu úroveň teploty a vlhkosti na vyžiadanie prostredníctvom tlačidla „Trigger Update“ v aplikácii.

Meria systém GROHE Sense absolútnu alebo relatívnu vlhkosť vzduchu?

Systém GROHE Sense meria relatívnu vlhkosť vzduchu. Relatívna vlhkosť je závislá od okolitej teploty. Stopercentná úroveň vlhkosti znamená, že vzduch je pri danej teplote úplne nasýtený vodou.

Inštalácia

Kam systém GROHE Sense nainštalovať?

Nainštalujte systém GROHE Sense do svojej domácnosti tam, kde existuje najväčšie riziko zaplavenia alebo kde chcete mať kontrolu nad vlhkosťou vzduchu.

 • Nainštalujte systém GROHE Sense do pivnice, kde hrozí napríklad prasknutie vodovodného potrubia
 • Nainštalujte ho pod umývadlo alebo drez, kde únik vody spravidla zaregistrujeme až vo chvíli, keď je príliš neskoro
 • V blízkosti práčky, aby ste mali istotu, že sa nič nestane
 • Na pôjd, kde sú okná, ktoré často otvárate kvôli vetraniu – aby ste včas odhalili, že sa dažďové kvapky dostanú dovnútra.

Ako systém GROHE Sense nainštalovať?

Najskôr si stiahnite príslušnú aplikáciu z Apple App Store alebo Obchodu Play, prostredníctvom ktorej sa zaregistrujte a vykonajte konfiguráciu miestností svojej domácnosti. Modul GROHE Sense pridáte do vybranej miestnosti jednoducho kliknutím na symbol + alebo prostredníctvom katalógu. Miestnosť pomenujte, vložte 3 AAA batérie (sú súčasťou balenia) do snímača a pripojte ho k sieti WLAN voľbou SSID GROHE Sense a zadaním hesla uvedeného na zadnej strane produktu. Ak ste už produkt nainštalovali a heslo dobre nevidieť, použite napríklad svoj mobilný telefón a vyfoťte štítok pomocou blesku.

Potom položte snímač GROHE Sense na plochý povrch (nekovový, nevodivý) tak, aby sa otvorené konektory dotýkali povrchu.

Čo môžem robiť, ak je snímač GROHE Sense príliš veľký na miesto, ktoré chcem monitorovať?

Môžete použiť predlžovaciu súpravu 22506LN0, ktorej súčasťou je kábel s dĺžkou 1,2 m. Adaptér predlžovacej súpravy pripevnite pomocou dvoch priložených skrutiek na stenu. Položte vzdialený snímač na plochý povrch (nekovový, nevodivý) tak, aby sa otvorené konektory dotýkali povrchu.

Ak si želáte vzdialený aj hlavný snímač napájať prostredníctvom elektrickej siete, zvoľte modul GROHE Sense+.

Čo keď je sieť Wi-Fi potrebná na pripojenie snímača GROHE Sense nestabilná alebo nedostupná?

Existuje niekoľko možných riešení:

 • Môžete napríklad nainštalovať v blízkosti snímača opakovač signálu, ktorý zväčší dosah a kvalitu siete Wi-Fi.
 • Ak máte v stene v blízkosti snímača ethernetovú prípojku, zapojte do nej prístupový bod alebo opakovač signálu (spravidla budete mať na výber medzi týmito dvoma prevádzkovými režimami) priamo.
 • Poslednou možnosťou je šíriť sieťové signály prostredníctvom elektrickej zásuvky, pomocou adaptérov tzv. powerline LAN. Týmto spôsobom inštalujete jeden adaptér do zásuvky v blízkosti smerovača a druhý v blízkosti snímača GROHE Sense. Overte, či vami zvolený adaptér powerline LAN disponuje funkciou Wi-Fi. V opačnom prípade budete potrebovať ďalší opakovač alebo prístupový bod.

Hardvér

Aký veľký je snímač GROHE Sense?

Priemer snímača GROHE Sense je 84 mm a výška 35 mm.

Predlžovacia súprava obsahuje nástenný adaptér s priemerom 84 mm a je 38 mm vysoká vrátane snímača a vzdialeného snímača, ktorý má sám o sebe 10 mm na výšku a 50 mm v priemere. Predlžovací kábel má dĺžku 1,2 m.

Snímač GROHE Sense+ má totožné rozmery ako štandardný GROHE Sense, a to vrátane predlžovacej súpravy. Má len prídavný napájací kábel s dĺžkou 0,6 m.

Je snímač GROHE Sense vodovzdorný?

Snímač GROHE Sense je chránený proti vodnej triešti (stupeň krytia IPX3). Ak dôjde k zatopeniu, je nutné snímač okamžite vysušiť. Ak bude nutné zariadenie vyčistiť, použite handru, ktorá nepúšťa chlpy. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.

Čo mám robiť, ak sa batérie vybijú?

Stačí vymeniť 3 AAA batérie, ktoré sa nachádzajú vnútri. Ak sa o výmenu batérií nechcete starať, je ideálnou voľbou snímač GROHE Sense+, ktorý je napájaný z elektrickej siete a nevyžaduje teda žiadne batérie.

Často kladené otázky GROHE Sense Guard

Detekcia porušenia potrubia a úniku vody

Čo sa stane, ak pre výpadok prúdu nebude modul GROHE Sense Guard napájaný?

Aby bola zaistená dodávka čerstvej pitnej vody, zostane v prípade výpadku prúdu hlavný uzáver otvorený. V aplikácii uvidíte, že systém nie je pripojený. Hneď ako dôjde k obnoveniu dodávky prúdu, systém sa, samozrejme, automaticky aktivuje.

Čo sa stane, ak modul GROHE Sense Guard stratí pripojenie k Wi-Fi?

Modul GROHE Sense Guard bude aj v takom prípade stále aktívny. Ak dôjde k prasknutiu potrubia, modul to deteguje a uzavrie hlavný prívod vody. Dáta sa zaktualizujú po obnovení pripojenia, pretože modul obsahuje vyrovnávaciu pamäť s kapacitou na až 30 dní údajov, v závislosti od spotreby. LED indikátor pripojenia k sieti bude svietiť červeno.

Hardvér

Ako je možné modul nainštalovať k potrubiu?

Modul GROHE Sense Guard sa pripája pomocou 1“ konektorov a súčasťou balenia sú aj ¾” adaptéry. Tieto priemery boli vybrané na základe najpoužívanejších vodovodných konektorov na európskom trhu. Ak má vaše vodovodné potrubie menší priemer, nie je problém kúpiť príslušný konektor u najbližšieho predajcu sanitárneho vybavenia alebo inštalatéra. Ak má vaše vodovodné potrubie, naopak, väčší priemer, odporúčame vhodnosť inštalácie modulu GROHE Sense Guard najskôr konzultovať s inštalatérom, aby nedošlo k zníženiu prietoku vody. Modul GROHE Sense Guard je určený na použitie v bežnej domácnosti s približnou maximálnou spotrebou 85 l/min.

Aký dlhý je napájací kábel?

70 centimetrov. Ak potrebujete väčšiu dĺžku, je možné použiť akýkoľvek bežne dostupný napájací kábel. Použite biely, nízkonapäťový kábel 12 V DC s prípojkami samica 5,5/2,1 mm – samec 2,1 mm.

Čo je súčasťou balenia?

Súčasťou balenia je 1 modul GROHE Sense Guard s dvoma mosadznými závitmi 3/4”, napájací kábel a technické informácie o produkte potrebné na inštaláciu.

Modul odporúčame inštalovať pomocou súpravy na nástennú montáž 22501000. Táto montážna súprava zaručuje jednoduchú inštaláciu. Zároveň odporúčame pred a za modul GROHE Sense Guard inštalovať uzatvárací ventil v rámci zjednodušenia prípadnej údržby v budúcnosti.

Inštalácia

Ako modul GROHE Sense Guard nainštalovať?

Spoločnosť GROHE odporúča zveriť inštaláciu modulu do rúk skúseného inštalatéra, keďže vyžaduje priamy zásah do vodovodného potrubia, a nesprávne vykonaná inštalácia by mohla narušiť dodávku vody do celej domácnosti. V každom prípade si pozorne prečítajte všetky informácie uvedené v technickej príručke dodanej s produktom a dostupnej (v rozšírenej verzii) taktiež online. Môžete sa zároveň pozrieť na naše montážne video, ktoré je k dispozícii na webových stránkach alebo YouTube.

Zároveň odporúčame modul GROHE Sense Guard inštalovať pomocou súpravy na nástennú montáž 22501000, ktorá zaručuje potrebnú stabilitu.

Ako modul GROHE Sense Guard pripojiť k aplikácii GROHE ONDUS?

Najskôr si stiahnite príslušnú aplikáciu z Apple App Store alebo Obchodu Play. Prostredníctvom aplikácie sa zaregistrujte a vykonajte konfiguráciu miestností svojej domácnosti. Modul GROHE Sense Guard pridáte do vybranej miestnosti jednoducho kliknutím na symbol + alebo prostredníctvom katalógu. Miestnosť pomenujte, zapojte napájací kábel modulu do zásuvky a pripojte modul k sieti WLAN voľbou SSID GROHE Sense Guard a zadaním hesla uvedeného na zadnej strane produktu. Ak ste už produkt nainštalovali a heslo dobre nevidieť, použite napríklad svoj mobilný telefón a vyfoťte štítok pomocou blesku.

Čo keď je sieť Wi-Fi potrebná na pripojenie snímača GROHE Sense Guard nestabilná alebo nedostupná?

Existuje niekoľko možných riešení.

 • Môžete napríklad nainštalovať v blízkosti snímača opakovač signálu, ktorý zväčší dosah a kvalitu siete Wi-Fi.
 • Ak máte v stene v blízkosti snímača ethernetovú prípojku, zapojte do nej prístupový bod alebo opakovač signálu (spravidla budete mať na výber medzi týmito dvoma prevádzkovými režimami) priamo.
 • Poslednou možnosťou je šíriť sieťové signály prostredníctvom elektrickej zásuvky, pomocou adaptérov tzv. powerline LAN. Týmto spôsobom inštalujete jeden adaptér do zásuvky v blízkosti smerovača a druhý v blízkosti snímača GROHE Sense. Overte, či vami zvolený adaptér powerline LAN disponuje funkciou Wi-Fi. V opačnom prípade budete potrebovať ďalší opakovač alebo prístupový bod.

Zabezpečenie

Čo keď sa hakerom podarí uzavrieť môj hlavný prívod vody?

Spoločnosť GROHE venuje všetko úsilie dokonalému zabezpečeniu všetkých svojich prepojených produktov. Na tento účel používame najnovšie bezpečnostné opatrenia na zabránenie zneužitia našich zariadení a úniku dát. Spoločnosť GROHE sa zároveň zaväzuje k pravidelným aktualizáciám firmvéru a jeho distribúcii prostredníctvom aplikácie. Situácia, kedy by sa hakerom podarilo do vášho systému dostať, nie je veľmi pravdepodobná. Ak by však skutočne nastala, stačí jednoducho systém odpojiť od zásuvky. Hlavný uzáver vody tak bude zaručene otvorený. Potom stačí jednoducho aktualizovať firmvér a bezpečnosť systému bude opäť na pôvodnej úrovni.

Často kladené otázky GROHE ONDUS App

Kompatibilita

Aké mobilné telefóny a mobilné operačné systémy aplikácia GROHE ONDUS podporuje?

Mobilné telefóny a tablety Apple so systémom iOS 9.0 a novším a mobilné zariadenia so systémom Android 4.3 a novším.

Zdieľané požiadavky na mobilné zariadenie:

 • hustota pixelov min. 160 dpi
 • minimálne rozlíšenie obrazovky 320 × 470

Aké ďalšie zariadenia môžem pripojiť k aplikácii GROHE ONDUS?

V súčasnosti nie sú na trhu žiadne ďalšie zariadenia, ktoré by bolo možné prepojiť s aplikáciou GROHE ONDUS. Spoločnosť GROHE má však v pláne spolupracovať s ďalšími výrobcami, ktorých zariadenia by bolo možné prostredníctvom Wi-Fi alebo Bluetooth k aplikácii pripojiť.

Aké protokoly produkty GROHE využívajú na pripojenie ku cloudu GROHE ONDUS?

Všetky produkty GROHE sa pripájajú prostredníctvom siete WLAN k domácemu smerovaču. Tento smerovač musí podporovať HTTPS, pásmo 2,4 GHz a štandard IEEE 802.11b/g/n. Ďalej musí byť otvorený port 80 a bezdrôtová sieť vysielať na kanáloch 1 – 11.

Nemôžem aplikáciu GROHE ONDUS nájsť na App Store alebo v Obchode Play.

Systémy GROHE Sense a GROHE Sense Guard sú momentálne v predaji iba v Európe a na Strednom východe. V iných krajinách aplikáciu nie je možné stiahnuť.

Notifikácie a varovné hlásenia

Budem notifikácie dostávať iba v prípade, ak je moje mobilné zariadenie pripojené k domácej sieti Wi-Fi?

Nie, notifikácie budete dostávať zakaždým, keď vaše mobilné zariadenie bude mať fungujúce pripojenie na internet. Nezáleží na tom, či to budú mobilné dáta, alebo akákoľvek iná sieť Wi-Fi. Cloudová služba GROHE ONDUS môže v prípade núdzovej situácie upozorniť aj ďalšie kontaktné osoby prostredníctvom e-mailu.

Ako zaistím, aby sa mi zobrazovali notifikácie a varovné hlásenia aj na zamknutej obrazovke?

Prejdite do nastavenia svojho smartfónu a overte, či má aplikácia GROHE ONDUS dostatočné oprávnenia na zobrazovanie správ na zamknutej obrazovke.

Aplikácia nefunguje. Čo môžem robiť?

 • Skontrolujte pripojenie na internet a prípadne obnovte pripojenie k mobilnej sieti alebo Wi-Fi
 • Skúste aplikáciu reštartovať
 • Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie. Najnovšiu verziu nájdete vždy na Apple App Store alebo v Obchode Play.
 • Ak ani vyššie uvedený postup nepovedie k náprave, kontaktujte podporu spoločnosti GROHE

Po kliknutí na aktivačný odkaz, ktorý som dostal/-a e-mailom, sa zobrazí chybové hlásenie.

Majte na pamäti, že aktivačný odkaz je platný iba 24 hodín. Po vypršaní tejto lehoty je potrebné nechať si aktivačný odkaz zaslať znova. Prihláste sa pomocou zvolených prihlasovacích údajov do aplikácie GROHE ONDUS.

Zabezpečenie a ochrana súkromia

Aké dáta sa zbierajú?

Aplikácia GROHE ONDUS zbiera iba dáta, ktoré sú potrebné na plnú funkcionalitu vašich zariadení. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane súkromia v aplikácii.

Ďalšie informácie

Nenašli ste na týchto stránkach odpovede na vaše otázky? Neváhajte a obráťte sa na nás osobne

Kontaktujte spoločnosť GROHE