GROHE Blue

Karbonizačné fľaše CO2:

Ako môžem objednať karbonizačné fľaše CO2?

Karbonizačné fľaše s CO2 je možné ľahko kúpiť v našom e-shope. Môžete si tiež objednať náplne do prázdnych karbonizačných fliaš. Viac informácií o procese objednávky nájdete v našom e-shope ( https://shop.grohe.com/sk_SK/).

Môžem použiť karbonizačné fľaše iných výrobcov?

Bohužiaľ, 425 g karbonizačné fľaše CO2 nie sú v EÚ štandardizované, a ich ventily a prípojky sa líšia. Použitie karbonizačnej fľaše CO2 od iného výrobcu preto môže viesť k poškodeniu tlakového ventilu a tesnenia v ňom zabudovaného. To môže viesť k úniku CO2, čo ohrozuje vaše zdravie. Ak dôjde k poškodeniu systému použitím karbonizačnej fľaše od iného výrobcu, dôjde takisto k zneplatneniu záruky. Iba použitím našich karbonizačných fliaš CO2 si teda môžete byť istí, že všetko sedí a je plne funkčné.

Je možné použiť CO2 fľaše väčšie než 425 g?

Nie, kompatibilné sú iba originálne karbonizačné fľaše CO2 GROHE s objemom 425 g. Väčšie fľaše a/alebo fľaše od iných výrobcov sa nesmú použiť.

Je možné použiť CO2 fľaše väčšie než 2 kg?

Nie, kompatibilné sú iba karbonizačné fľaše CO2 s objemom 2 kg. Fľaše s väčším objemom, bohužiaľ, nie je možné použiť.

Ako je možné karbonizačné fľaše CO2 zlikvidovať?

Ak už nechcete používať existujúcu karbonizačnú fľašu CO2 a nechcete do nej objednať náhradnú náplň, môžete ju zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku. Viac informácií vám poskytne miestna spoločnosť alebo úrad zaoberajúci sa likvidáciou odpadu.

Môžem tiež nainštalovať karbonizačnú fľašu CO2 vodorovne?

Nie, fľaše s CO2 by sa mali inštalovať a skladovať/prepravovať iba vo vzpriamenej polohe.

Koľko litrov pojme karbonizačná fľaša CO2?

425 g karbonizačná fľaša CO2 pojme cca 50 – 60 litrov, 2 kg CO2 fľaša pojme až 350 litrov.

Ako môže systém zistiť, že je karbonizačná fľaša CO2 prázdna?

Spotreba sa vypočíta na základe prietoku vody. Ak teda napríklad pri naskrutkovaní fľaše do systému GROHE Blue dôjde k úniku CO2, systém to nebude schopný vziať do úvahy. Systém neváži hmotnosť karbonizačnej fľaše CO2. Preto je dôležité počítadlo po výmene karbonizačnej fľaše CO2 vždy resetovať.

Filtre:

Ktoré filtre sa hodia do môjho systému?

Home:

Systém je nastavený na základe miestnej uhličitanovej tvrdosti (°dKH). Ak je tvrdosť vody nižšia než 9° dKH, použite aktívny uhlíkový filter 40547001. Pre uhličitanovú tvrdosť vyššiu než 9° dKH použite štandardný filter, ktorý je súčasťou balenia. V prípade tvrdosti vyššej než 9° dKH môžete namiesto štandardného filtra použiť aj horčíkový filter 40691001.

Prof:

Systém je nastavený na základe miestnej uhličitanovej tvrdosti (°dKH). Ak je tvrdosť vody nižšia než 9° dKH, použite aktívny uhlíkový filter. Ak je tvrdosť vody vyššia než 9° dKH, použite jeden zo štandardných filtrov v závislosti od očakávanej spotreby. V prípade tvrdosti vyššej než 9° dKH môžete namiesto štandardného filtra použiť aj horčíkový filter 40691001.

Čo filter z vody odstraňuje?

Kohútiková voda, už i tak vysokokvalitná, sa vyčistí v štyroch krokoch, ktoré vylepšia jej chuť.

1. Predfiltračná vrstva zachytí veľké častice.

2. Ionex znižuje obsah vápna, filtruje ťažké kovy, ako je olovo a meď, a zmäkčuje vodu.

3. Aktívny uhlíkový filter odstraňuje látky ovplyvňujúce zápach a chuť vody, ako napr. chlór a organické zlúčeniny.

4. Jemný časticový filter zachytí častice až do veľkosti 10 μm.

Ako prebieha resetovanie počítadla filtra?

Po výmene filtra stlačte tlačidlo vľavo na chladiči/karbonizátore a podržte ho, kým na displeji nezačne blikať „rF“. Potom uvoľnite ľavé tlačidlo a stlačte ho znovu, kým „rF“ neprestane blikať. Teraz sa zobrazí „99“ (= zostávajúca kapacita filtra). Počítadlo je týmto resetované.

Môžem použiť filtre iných výrobcov?

Nie, kompatibilné sú iba originálne filtre GROHE.

Kde môžem kúpiť nové filtre?

Nové filtre si môžete kúpiť napríklad v našom e-shope ( https://shop.grohe.com/sk_SK/).

Ako je možné použitý filter zlikvidovať?

Použitý filter zlikvidujte spolu s bežným odpadom.

Môžem tiež nainštalovať filter vodorovne?

Áno, filter je možné inštalovať aj vo vodorovnej polohe.

Ako dlho filter vydrží?

Maximálny čas použiteľnosti neotvorenej náhradnej filtračnej kazety je dva roky.

Ako môžem systém prispôsobiť filtru?

Systém je nastavený na základe miestnej uhličitanovej tvrdosti (°dKH). Môžete použiť priložené testovacie papieriky. Prehľad toho, čo je potrebné nastaviť na akú hodnotu, je možné nájsť v návode na obsluhu priloženom k systému GROHE Blue. Je dôležité, aby ste nastavili chladič/karbonizátor a hlavicu filtra.

Čo je potrebné mať na pamäti pri používaní iného filtra GROHE?

Musíte „oznámiť“ systému, že sa v ňom teraz nachádza iný model filtra. To je potrebné nastaviť podľa tabuľky v príručke priloženej k systému GROHE Blue.

Kedy je nutné meniť filter?

Filter sa musí vymeniť po vyčerpaní filtračnej kapacity alebo po uplynutí jedného roka (podľa toho, čo nastane skôr). Zostávajúca kapacita filtra je zobrazená na displeji chladiča/karbonizátora alebo v aplikácii. Ak je zostávajúca kapacita menšia než 10 %, LED kontrolka na rukoväti bliká a v závislosti od nastavenia dostanete upozornenie, že filter bude nutné čoskoro vymeniť.

Môžem použiť kuchynské systémy GROHE Blue a GROHE Red bez filtra BWT, ak je kvalita vody dobrá?

Systém GROHE Blue je možné používať iba s filtrom BWT.

Aké veľkosti filtrov sú k dispozícii?

K dispozícii sú 3 veľkosti filtra: 600 litrov (40404000), 1 500 litrov (40430000) a 3 000 litrov (40412000).

Sú všetky filtre vzájomne zameniteľné?

Áno, všetky filtre sa pripájajú pomocou rovnakých konektorov.

Kam sa filter inštaluje?

Inštaluje sa do modulu pod vodovodnú batériu (t. j. neviditeľne pod drez). Jeho inštalácia je možná buď do chladiča, alebo na iné, ľahko dostupné miesto v blízkosti chladiča.

Je možné filter prispôsobiť rôznym stupňom tvrdosti vody?

Áno, filter je možné nastaviť podľa rôznych úrovní tvrdosti vody. Na hlavici filtra sa nachádza nastavovacia skrutka. Čo sa týka úrovne tvrdosti vody vo vašom okolí, obráťte sa na príslušnú vodohospodársku spoločnosť.

Je pred výmenou filtra potrebné uzavrieť hlavný prívod vody?

Nie. Uzatváracie ventily sú už zabudované do držiaka filtra. Pri výmene filtra sa prietok automaticky zastaví.

Všeobecné:

Na čo potrebujem chladič/karbonizátor? Je možné chladenie vypnúť?

Chladič/karbonizátor je potrebný na sýtenie pitnej vody oxidom uhličitým, a je preto nevyhnutný na výrobu perlivej vody. Čím chladnejšia voda, tým viac oxidu uhličitého sa môže na vodu nadviazať. Karbonizátor z hygienických dôvodov nevypínajte.

Aká veľká môže byť vzdialenosť medzi batériou a chladičom/karbonizátorom? Je možné umiestniť chladič niekde inde než pod drez?

Pri súčastiach systému GROHE Blue je maximálna povolená vzdialenosť medzi batériou a chladičom/karbonizátorom 75 cm. Pomocou predlžovacej súpravy 40843000, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo, je možné túto vzdialenosť predĺžiť až na 5 metrov. To znamená, že chladič/karbonizátor môžete umiestniť aj do priľahlej miestnosti alebo do pivnice pod kuchyňou. Upozorňujeme však, že hadica by mala byť za každých okolností čo najkratšia.

Aký je rozdiel medzi kuchynskými systémami GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional?

Systém GROHE Blue Home je riešením na domáce aj nekomerčné použitie. Systém GROHE Blue Professional je riešením predovšetkým pre kancelárie, no je možné ho používať aj doma. Rozdiel spočíva v kapacitách týchto dvoch systémov. Systém GROHE Blue Professional je určený pre väčší počet používateľov.

Aké je riešenie pre nízkotlakové vodovodné siete?

Ak potrebujete riešenie pre nízkotlakové batérie, môžete vedľa existujúcej batérie inštalovať GROHE Blue Mono (položka č. 31498001/31498DC1 GROHE Blue Home alebo 31302002/31302DC2 GROHE Blue Professional). Pri vašom kuchynskom dreze sa tak budú nachádzať dve batérie. Ďalšou alternatívou by bola kombinácia so systémom GROHE Red. V tomto prípade by bol existujúci nízkotlakový bojler s pôvodnou batériou nahradený naším systémom GROHE Red s vlastným bojlerom na vriacu vodu a špeciálnym zmiešavacím ventilom Grohe Red. V tomto prípade by pri vašom dreze boli takisto dve batérie.

Aké je riešenie, keď potrebujem k niektorému kuchynskému spotrebiču uzatvárací ventil?

Tu môžete ako príslušenstvo použiť spínač GROHE (položka č. 40402000), uzatvárací ventil pre umývačky riadu napájaný z batérie.

Z akého materiálu sú hadice systému GROHE Blue® vyrobené?

Hadice sú vyrobené zo sieťovaného polyetylénu (PEX). Tento materiál je povolený na použitie s pitnou vodou a používa sa aj v nápojovom priemysle.

Ako prebieha údržba batérie?

Okrem čistenia pomocou čistiacej kazety sa musia pravidelne čistiť aj prívodné a výstupné vzduchové mriežky. Pravidelne kontrolujte aj hadice, nastavenie uhlíkovej tvrdosti a perlátor. Filtračná hlavica sa musí po piatich rokoch vymeniť. Spoločnosť GROHE ponúka aj zmluvnú údržbu. Ak máte záujem, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

Ako často by sa mal systém čistiť?

Systém je potrebné raz ročne vyčistiť pomocou čistiacej kazety 40434001. Na to potrebujete jednorazový adaptér pre čistiacu kazetu 40694000 (tento adaptér je už súčasťou balenia systému GROHE Blue Professional). Ak sa systém prevádzkuje vo verejnom/komerčnom sektore (napr. vo firemnej kuchynke alebo odpočivárni), musí sa čistiť dvakrát ročne. Čistiacu kazetu a adaptér môžete získať v našom internetovom obchode ( https://shop.grohe.com/sk_SK/).

Aký je nastaviteľný teplotný rozsah chladiča/karbonizátora?

Teplotu chladiča/karbonizátora je možné nastaviť v rozmedzí 4 °C až 10 °C. V továrenskom nastavení je teplota vody nastavená na najchladnejšiu úroveň. Čím chladnejšia voda, tým viac oxidu uhličitého sa môže na vodu nadviazať. To znamená, že zvýšenie teploty má vplyv na nasýtenie vody bublinkami.

Systém sa dlhší čas nepoužíva (napr. počas dovolenky). Na čo musím brať ohľad?

Ak systém nebudete používať v rozpätí medzi dvoma dňami a štyrmi týždňami, je potrebné ho pred opätovným použitím prepláchnuť: (Tabuľka v príručke k filtru). Ak sa však nebude systém používať dlhšie než štyri týždne, je potrebné vymeniť filter.

Čo znamená funkcia automatického preplachovania?

Ak nebudete systém GROHE Blue Home 24 hodín používať, funkcia automatického preplachovania prostredníctvom aplikácie skontroluje, či by sa systém nemal prepláchnuť, aby sa zabránilo stagnácii. Približne minútu potom bude batériou pretekať filtrovaná voda bez prímesi oxidu uhličitého.

Je na spustenie vody potrebná elektrina? Koľko elektriny sa spotrebuje?

Home:

GROHE Blue Home spotrebuje cca 0,0157 kWh elektriny za hodinu. Hodnoty predstavujú priemer za 24 hodín pri bežnom použití. Tento údaj závisí od množstva premenných, ako je napríklad častosť použitia a okolité podmienky.

Prof:

GROHE Blue Professional spotrebuje cca 0,014 kWh elektriny za hodinu. Hodnoty predstavujú priemer za 24 hodín pri bežnom použití. Tento údaj závisí od množstva premenných, ako je napríklad častosť použitia a okolité podmienky.

Ako ďaleko je možné hadicu vytiahnuť?

Hadicu k filtru a fľaši CO2 je možné predĺžiť až o 3 m. Hadicu od chladiča k batérii je možné predĺžiť o 0,90 m. Upozornenie: elektrické káble nie je možné predĺžiť.

Plánovanie

Aká veľká musí byť kuchynská linka?

Home:

Kuchynská linka musí mať minimálnu šírku 300 mm a minimálnu hĺbku 510 mm.

Prof:

Minimálna šírka kuchynskej linky je 600 mm a minimálna hĺbka 500 mm. Výška otvoru skrine musí byť najmenej 430 mm.

Aké je riešenie pre vstavané odpadkové koše?

Pre systém GROHE Blue ponúkame kompatibilné vstavané odpadkové koše, takže môžete triedený odpad uchovávať v kuchynskej linke aj naďalej. Naše vstavané odpadkové koše nájdete tu:

https://www.grohe.sk/sk_sk/pre-vasu-kuchynu/kuchynske-doplnky/overview-accessories.html

Naozaj sa musím uistiť, že sú v mojej kuchynskej linke a lište potrebné otvory?

Áno, musíte zaistiť otvory na vetranie a prevzdušňovanie chladiča/karbonizátora.

Môžem tiež nainštalovať chladič/karbonizátor vodorovne?

Nie, bohužiaľ, nie je možné ho nainštalovať do vodorovnej polohy.

Je možná kombinácia so systémom FootControl?

Je možné verziu s vyťahovacím výpustom kombinovať s nožným ovládaním FootControl?

Čo je potrebné vziať do úvahy pri plánovaní?

Počas plánovania je potrebné mať na pamäti množstvo vecí. Kuchynská skriňa, kde bude umiestnený chladič/karbonizátor, musí byť dostatočne veľká. Takisto by ste mali skontrolovať, či je možné batériu umiestniť na požadované miesto podľa jej rozmerov. Ďalej by ste mali vopred zistiť uhličitanovú tvrdosť (°dKH) kohútikovej vody. Ak máte systém, ktorý znižuje tvrdosť vody, najmä uhličitanovú, mali by ste takisto zmerať tvrdosť vody priamo z potrubia.

Chyby:

Ako môžem vodu viac nasýtiť?

Množstvo oxidu uhličitého, ktorým sa obohacuje voda, je pevne nastavená hodnota. Väzba oxidu uhličitého na vodu je však ovplyvnená rôznymi faktormi. Čím chladnejšia je voda prúdiaca z chladiča/karbonizátora, tým viac oxidu uhličitého sa môže na vodu nadviazať. Ďalším faktorom je správne nastavenie na základe miestnej uhličitanovej tvrdosti (°dKH). Ak je uhličitanová tvrdosť nižšia než 9° dKH, mal by sa v každom prípade použiť aktívny uhlíkový filter 40547001, ktorý sám o sebe vodu nezmäkčí. Pre uhličitanovú tvrdosť vyššiu než 9° dKH použite štandardný filter.

Pre výmene filtra je filter príliš voľný. Čo mám robiť?

Došlo k vykĺznutiu tesnenia z filtračnej hlavice. Ak chcete systém znovu utesniť, vráťte tesnenie do správnej polohy.

Po vložení čistiacej kazety dochádza k úniku vody. Čo mám robiť?

Došlo k vykĺznutiu tesnenia z filtračnej hlavice. Ak chcete systém znovu utesniť, vráťte tesnenie do správnej polohy.

Vykonal/a som výmenu karbonizačnej fľaše CO2. Na displeji sa stále zobrazuje „EC“. Na čo musím brať ohľad?

Po inštalácii novej karbonizačnej fľaše CO2 GROHE sa musí systém resetovať. Podržte tlačidlo na pravej strane chladiča/karbonizátora, kým displej nezačne blikať. Na displeji sa zobrazí „ro“. Potom podržte tlačidlo vpravo, kým displej neprestane blikať. Ak teraz načerpáte perlivú vodu, zobrazí sa vám zostávajúca kapacita karbonizačnej fľaše CO2.

Perlivá voda z batérie vyteká iba po kvapkách. Čo sa deje?

Karbonizačná fľaša CO2 je prázdna a je potrebné ju vymeniť.

Na displeji svieti chybový kód E1, rukoväť bliká na červeno a filtrovaná voda nevyteká. Čo mám robiť?

Príčinou je bezpečnostné vypnutie čerpadla. Vypnite napájanie približne na 30 sekúnd a potom znovu zapnite. Ďalšou príčinou môže byť, že filter nie je namontovaný správne.

Na displeji svieti chybový kód E3 a filtrovaná voda nevyteká. Čo mám robiť?

Chybový kód E3 sa zobrazí, ak dôjde k problému s pripojením batérie a chladiča/karbonizátora. Príčinou chyby môže byť tiež poruchový zásuvný konektor. Skontrolujte ho. Ak chyba pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti GROHE.

Na displeji svieti chybový kód E5, rukoväť bliká na červeno a filtrovaná voda nevyteká. Čo mám robiť?

Táto chyba je spôsobená poruchou chladiča alebo karbonizátora. Aby bolo možné vyriešiť príčinu tohto problému, musí sa napájanie vypnúť na 30 sekúnd a potom znovu zapnúť.

Na displeji sa zobrazí chybový kód E7 a rukoväť začne blikať na červeno. Čo mám robiť?

Chybový kód E7 znamená, že systém detegoval vlhkosť vnútri chladiča. Aby bolo možné vyriešiť príčinu tohto problému, musí sa napájanie vypnúť na 15 minút a potom znovu zapnúť. Ak došlo iba k nahromadeniu kondenzácie, bude chladič po zapnutí opäť pripravený na prevádzku. Ak však dochádza k úniku vody, zobrazí sa chybové hlásenie znova. V takom prípade je nutné sa obrátiť na servisné stredisko GROHE.

Na displeji sa zobrazí chybový kód E8 a rukoväť začne blikať na oranžovo. Čo mám robiť?

Chybový kód E8 je spôsobený vyčerpaním kapacity filtra. Ak chcete túto chybu odstrániť, je nutné kazetu filtra ihneď vymeniť. Výmenu dokáže ľahko vykonať koncový používateľ. Návod na výmenu kazety filtra je k dispozícii na našich webových stránkach.

Na displeji sa zobrazí chybový kód E9 striedavo s HI. Čo mám robiť?

Chybový kód E9 znamená, že chladič/karbonizátor sa prehrial. Aby bolo možné túto chybu vyriešiť, uistite sa, že rukoväť batérie GROHE Blue je v uzatvorenej polohe a chladič sa dostatočne odvetráva. Okolitá teplota by nemala byť vyššia než 32 °C. Nechajte chladič aspoň 10 – 15 minút vychladnúť. Chybový kód E9 je možné potom resetovať.

Ako môžem resetovať chybový kód E9?

Chybový kód E9 znamená, že chladič/karbonizátor sa prehrial. Aby bolo možné túto chybu vyriešiť, uistite sa, že rukoväť batérie GROHE Blue je v uzatvorenej polohe a chladič sa dostatočne odvetráva. Okolitá teplota by nemala byť vyššia než 32 °C. Nechajte chladič aspoň 10 – 15 minút vychladnúť. Chybový kód E9 je možné potom resetovať.

Chybový kód E9 je resetovaný a na displeji sa zobrazí EE. Čo mám robiť?

Ak na displeji bliká EE alebo problém nie je možné vyriešiť, odpojte chladič/karbonizátor od sieťového napájania. Poznačte si sériové číslo chladiča/karbonizátora a obráťte sa na odborného inštalatéra alebo kontaktujte servisné stredisko GROHE prostredníctvom e-mailu na adrese TechnicalSupport-HQ@grohe.com. Poznámka: chladič/karbonizátor GROHE Blue Home môže opravovať iba zákaznícky servis spoločnosti GROHE.

Na displeji sa zobrazí EC a rukoväť bliká na bielo. Čo mám robiť?

Chybový kód EC je spôsobený karbonizačnou fľašou CO2, ktorá je takmer prázdna alebo jej počítadlo nebolo resetované. Chybu vyriešite výmenou karbonizačnej fľaše CO2 a resetovaním počítadla. Návod na výmenu karbonizačnej fľaše a resetovanie počítadla je k dispozícii na našich webových stránkach.

Z batérie GROHE Blue netečie žiadna voda. Čo mám robiť?

Táto chyba môže mať niekoľko príčin. Najprv skontrolujte, či je filter vložený správne. Ak áno, skontrolujte, či nie sú hadice a rúrky ohnuté. Skontrolujte, či je otvorený hlavný uzáver vody. Všetky uzatváracie ventily musia byť plne otvorené.

Nemôžem si vytvoriť účet GROHE na registráciu svojho produktu. Čo mám robiť?

Na registráciu produktu je potrebné mať účet GROHE. Môžete sa tiež zaregistrovať pomocou existujúceho účtu Facebook alebo Google.

Prístupový bod chladiča GROHE Blue nie je viditeľný. Čo mám robiť?

Príčinou môže byť, že konfiguračný režim/prístupový bod nie je aktivovaný. Ak chcete problém vyriešiť, stlačte a podržte tlačidlá na chladiči GROHE Blue Home aspoň 3 sekundy, kým na displeji nezačne blikať SE. Okrem toho zapnite na vašom mobilnom telefóne pripojenie Wi-Fi a uistite sa, že máte k dispozícii nepretržité, neprerušované pripojenie na internet. Ak vidíte iba iné bezdrôtové siete, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti GROHE.

Integrácia systému GROHE Blue do siete zlyhala. Čo mám robiť?

Príčinou môže byť, že chladič GROHE Blue Home je mimo dosahu siete. Ak chcete tento problém vyriešiť, musíte zmeniť polohu Wi-Fi modemu alebo použiť opakovač signálu.