<% if(request != null){ java.lang.String param = request.getParameter("article"); if(param == null){ %> <% } } %>
Parkfield

Parkfield

Elegantné tvary a jednoduché použitie

Batérie Parkfield sú svojou odolnosťou a prirodzenosťou ideálne pre pohotových kuchárov. Obsahujú jedinú rukoväť slúžiacu na ovládanie prúdu vody a vyťahovaciu sprchovú hlavicu, ktorá umožňuje jednoduché prepínanie medzi dvoma režimami prúdu. Batérie Parkfield predstavujú, taktiež vďaka dýzam Speed Clean a vysokej výtokovej trubici, praktické a výkonné riešenie do všetkých kuchýň.

Výstava a inštalatéri

Hlavný drez

Páková dřezová baterie, DN 15
Parkfield
Páková dřezová baterie, DN 15
30215DC1
€ 526,92
Katalógová cena bez DPH
Páková dřezová baterie, DN 15
Parkfield
Páková dřezová baterie, DN 15
30215001
€ 405,32
Katalógová cena bez DPH