Inštalácia závesnej toalety

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

1 – Pred demontážou starej batérie uzatvorte hlavný uzáver vody.

2 – Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie.

Montáž rámu

1 – Spojte k sebe zvislé stĺpiky a vodorovné podpery. Pevne ich dotiahnite skrutkami k sebe.

2 – Nasuňte na obe strany splachovacej nádrže upevňovacie držiaky a uistite sa, že bezpečne držia.

3 – Zasuňte na spodnú časť nádrže vertikálnu splachovaciu rúru.

4 – Vložte splachovaciu nádrž do rámu. Najskôr do rámu zasuňte koleno splachovacej rúry a potom zatlačte na nádrž a zacvaknite ju do rámu.

5 – Pomocou 10 mm račňového kľúča dotiahnite skrutky upevňovacích držiakov.

6 – Nasuňte a pribite na spodnú časť rámu upevňovacie nožičky.

7 – Nasaďte na rám držiak 90° odpadového kolena.

Umiestnenie toalety a označenia

1 – Pomocou vodováhy nakreslite na stenu zvislú čiaru označujúcu stred odpadovej rúry. Pre štandardné umiestnenie misy 400 mm nad podlahou vyznačte čiaru A vo výške 1 m a čiaru B vo výške 1,08 m (merané od podlahy). V prípade potreby je možné tieto vzdialenosti upraviť podľa vlastných preferencií.

2 – Na čiare B zakreslite umiestnenie nástenných držiakov – 235 mm naľavo a napravo od stredovej čiary.

3 – Dokončite montáž vsadením 90° odpadového kolena do držiaka.

4 – Priložte rám k stene a skontrolujte jeho pozíciu vzhľadom na vodovodnú prípojku a odpadovú rúru. Natočte 90° odpadové koleno v závislosti od orientácie odpadovej rúry (vodorovne alebo zvisle). V prípade potreby zaistite pripojenie PVC rúrou.

5 – Skontrolujte, či je rám vo vzdialenosti aspoň 230 mm od steny. Potom na podlahu vyznačte umiestnenie otvorov v upevňovacích nožičkách rámu.

Nastavenie a pripevnenie WC

1 – Naneste mazivo na 110 mm pripájacie hrdlo, aby doň bolo možné ľahko zapojiť odpadové koleno. V prípade, že je potrebné spojiť PVC rúry, použite vodorovné nalepovacie koleno 90/100. Pre štandardné umiestnenie misy je požadovaná výška kolena 230 mm. Skontrolujte, že je koleno vyrovnané podľa označenia na stene. V prípade potreby miery upravte podľa požadovanej výšky misy.

2 – Vyvŕtajte do steny otvory pomocou 10 mm vrtáka. Vložte do otvorov príchytky.

3 – Vyvŕtajte do podlahy otvory pomocou 12 mm vrtáka. Vložte do otvorov príchytky.

4 – Zarovnajte výšku rámu podľa čiary A.

5 – Dotiahnite skrutky v upevňovacích nožičkách pomocou 13 mm kľúča. Overte, či je rám vo vodorovnej polohe.

6 – Vodorovnú polohu rámu je možné upraviť povolením nastavovacej skrutky na jednej z nožičiek pomocou 13 mm kľúča. Po vyrovnaní polohy kľúč opäť dotiahnite. Skontrolujte taktiež dotiahnutie skrutky na druhej nožičke.

7 – Umiestnite nástenné držiaky na vrchnú časť rámu.

8 – Nasaďte na závitovú tyč súčasti v nasledujúcom poradí: 1 maticu, 2 tesniace krúžky a 1 maticu.

9 – Vložte závitovú tyč do nástenných držiakov. Pripevnite nástenné držiaky k stene pomocou 13 mm otvoreného kľúča.

10 – Upravte zvislú polohu pomocou skrutiek a vodováhy. Skrutky dotiahnite pomocou 13 mm otvoreného kľúča. Zacvaknutím kovových svoriek uzamknite polohu skrutiek. Dokončite montáž nasadením plastových násadiek na závitovú tyč.

11 – Nasaďte na držiak odpadovej rúry, ktorý ste pripevnili predtým, plastovú svorku.

Montáž splachovacieho mechanizmu

1 – Zatiahnutím za červenú rukoväť odstráňte prepravnú ochranu a vyhoďte ju.

2 – Vylomte krytku, aby ste získali prístup k prípojke studenej vody

3 – Naskrutkujte vonkajšiu časť uzatváracieho ventilu na prípojku studenej vody pomocou 22 mm otvoreného kľúča a hasáka. Na tejto prípojke sa nesmie nachádzať tesnenie.

4 – Nasmerujte výtok uzatváracieho ventilu doprava.

5 – Naskrutkujte na výtok uzatváracieho ventilu koncovku ohybnej prívodnej hadice.

6 – Skontrolujte, či je izolačný ventil uzavretý, a otvorte hlavný uzáver vody. Uistite sa, že je prípojka izolačného ventilu vodotesná.

7 – Umiestnite druhú koncovku hadice do vedra a opatrne otvorte izolačný ventil. Skontrolujte, či voda bez problémov preteká. Zatvorte izolačný ventil. Týmto sa z vodovodnej prípojky vyplavia prípadné nečistoty.

8 – Naskrutkujte koncovku ohybnej prívodnej hadice k splachovaciemu systému.

9 – Umiestnite kontrolnú šachtu v závislosti od natočenia splachovacieho tlačidla.

Zakrytie konštrukcie

1 – Vyrežte otvory do krycej vrstvy tak, aby zodpovedali príslušným prvkom sanitárneho systému.

2 – Naskrutkujte závitové tyče cez kryciu vrstvu do rámu.

3 – Vložte nástavce pre splachovaciu a odpadovú rúru.

4 – Dokončite montáž krycej vrstvy.

Montáž záchodovej misy

1 – Nasaďte na splachovaciu rúru tesnenie a pevne dotiahnite.

2 – Zasuňte splachovaciu aj odpadovú rúru do misy a vyznačte, kde rúry presahujú okraje misy.

3 – Následne úplne zasuňte rúry do nástennej konštrukcie a vyznačte miesto, kde rúry vystupujú z konštrukcie.

4 – Zmerajte vzdialenosť medzi značkami urobenými na rúrach. Túto vzdialenosť preveďte ku koncom rúrok, pripočítajte 5 mm a tento kus odrežte.

5 – Pomocou dláta vyhlaďte konce rúrok.

6 – Zasuňte rúry úplne do nástennej konštrukcie.

7 – Dotiahnite závitové tyče vedúce z nástennej konštrukcie tak, aby prečnievali o 6 cm.

8 – Potrite koncovky rúr mydlovou vodou. Nasmerujte keramickú misu tak, aby doliehala na splachovaciu rúru, odpadovú rúru a závitové tyče. Potom ju pritlačte k rámu.

9 – Okamžite nasaďte na závitové tyče plastovú súčiastku, tesniaci krúžok a maticu. Maticu dotiahnite pomocou 18 mm otvoreného kľúča bez prebytočnej sily.

10 – Overte, či je misa vo vodorovnej polohe. V prípade potreby polohu upravte otáčaním plastových súčiastok. Nasaďte plastové krytky.

Montáž splachovacieho tlačidla

1 – Pomocou rezačky opatrne zrežte vyčnievajúcu časť plastového krytu šachty.

2 – Otvorte vodovodnú prípojku.

3 – Umiestnite nástenný rám pre splachovacie tlačidlo tak, aby plastové pružiny smerovali nadol. Pripevnite rám pomocou 2 skrutiek.

4 – Naskrutkujte na zadnú stranu splachovacieho mechanizmu pneumatické tlačidlo. Následne k nemu pripojte modrú hadičku.

5 – Priložte spodnú stranu tlačidla k rámu a pripevnite ho zacvaknutím po bokoch.

Napustenie vody a dokončenie

1 – Stlačte splachovacie tlačidlo a overte, že splachovanie funguje správne.

2 – Priestor medzi stenou a zadnou stranou misy vyplňte vrstvou silikónu.

3 – Vložte do misy plastové skoby a dotiahnite ich pomocou skrutiek.

4 – Nasaďte na skoby chrómové kryty.

5 – Umiestnite otvory závesov dosky na vyčnievajúce časti skôb. Zacvaknite.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.

Používame súbory cookies, aby sme zaistili, že Vám poskytneme najlepší možný užívateľský zážitok pri používaní našich webových stránok a zlepšíme relevantnosť našej komunikácie s Vami. Ak budete pokračovať v prezeraní našich webových stránok, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies na webových stránkach GROHE. Podrobné informácie o spôsobe použitia súborov cookies nájdete na nasledujúcej stránke: Súkromie