Inštalácia kuchynskej drezovej batérie

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

1 – Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

2 – Pred demontážou starej batérie označte prívod studenej a teplej vody a zatvorte hlavný uzáver vody.

3 – Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie.

Montáž batérie

1 – Uchopte batériu a tesniaci krúžok. Prestrčte tesniaci krúžok hadicami.

2 – Zasuňte tesniaci krúžok tak, aby pevne priliehal k spodnej časti batérie. Pridržte ho na mieste.

3 – Prestrčte hadice otvorom v dreze určeným na umiestnenie batérie.

4 – Umiestnite batériu tak, aby bol tesniaci krúžok v tesnom kontakte s drezom. Pridržujte batériu v tejto polohe.

5 – Tip: Batériu je možné pevne držať na svojom mieste prostredníctvom hadíc.

6 – Nasaďte na hadice a závitovú trubicu stabilizačný krúžok. Rovnakým spôsobom nasaďte taktiež uťahovacie tesnenie a nakoniec uťahovaciu maticu. Maticu dotiahnite rukou, čo najviac to bude možné.

7 – Drezová batéria teraz drží na svojom mieste a môžete ju pustiť. Skontroluje jej natočenie. V prípade potreby upravte.

8 – Batériu pridržte a pomocou 13 mm otvoreného kľúča dotiahnite maticu, nie však príliš silno.

Spustenie vody

1 – Uistite sa, že je na hadiciach nasadené tesnenie. V opačnom prípade spoje zaistite tkaným alebo gumovým tesnením. Priskrutkujte ľavú hadicu na prípojku teplej vody a pravú hadicu na prípojku studenej vody. Dotiahnite ich pomocou 19 mm otvoreného kľúča. Skontrolujte, či hadice nie sú porušené alebo ohnuté.

2 – Otvorte hlavný prívod vody a skontrolujte, či batéria dôkladne tesní.

3 – Overte, či batéria funguje správne.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.