Inštalácia pákovej umývadlovej batérie

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

Pred demontážou starej batérie označte prívod studenej a teplej vody a zatvorte hlavný uzáver vody.

Montáž pákovej batérie

1 – Položte tesniaci krúžok na umývadlo a zasuňte hadice do umývadlového otvoru na batériu.

2 – Umiestnite batériu tak, aby bol tesniaci krúžok v tesnom kontakte s drezom. V tejto polohe batériu pevne držte. Batériu je možné pevne držať na svojom mieste prostredníctvom hadíc.

3 – Nasuňte uťahovaciu maticu na závitovú tyč, upravte jej polohu tak, aby bola v jednej línii s vodovodnou batériou, a pevne ju dotiahnite.

Otvor odtoku

1 – Naneste na okraj odtoku umývadla tesniacu hmotu alebo silikón, aby bola zaistená jeho vodotesnosť. Potom otvor výpustu zasuňte do odtoku.

2 – Priskrutkujte výpust na závitovú stranu otvoru výpustu. Uistite sa, že os výpustu smeruje dozadu. Skontrolujte, či sú všetky súčasti dobre dotiahnuté.

3 – Vložte páčku odtoku do zadnej časti batérie.

4 – Pomocou plastovej spojky pripojte páčku odtoku a vodorovnú súčasť.

5 – Pomocou páčky odtoku skontrolujte, či sa ventil správne uzatvára. Ak nie, povoľte maticu skrutky a pomocou francúzskeho kľúča otočte nastavovacou skrutkou. Potom dotiahnite maticu skrutky pomocou 10 mm kľúča.

6 – Pomocou pílky na kov odrežte nadbytočnú časť predĺženia páčky výpustu. Mohla by prekážať.

7 – Skontrolujte, či sa na všetkých pripojeniach nachádza príslušné tesnenie. V opačnom prípade spoje zaistite tkaným alebo gumovým tesnením. Priskrutkujte ľavú hadicu na prípojku teplej vody a pravú hadicu na prípojku studenej vody. Dotiahnite ich pomocou 19 mm otvoreného kľúča. Skontrolujte, či hadice nie sú porušené alebo ohnuté. Otvorte hlavný prívod vody. Skontrolujte, že nikde neuniká voda.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.