Inštalácia termostatického sprchového systému

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

1 – Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

2 – Pred demontážou starej batérie sa presvedčte, že sa prípojka teplej vody nachádza naľavo, zatiaľ čo prípojka studenej vody napravo. V opačnom prípade kontaktujte inštalatéra.

3 – Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie. Pred demontážou starej batérie uzatvorte hlavný uzáver vody.

Príprava

1 – Zmerajte vzdialenosť medzi koncovkami vodovodných prípojok a stropom. Táto vzdialenosť musí byť aspoň 118 cm.

2 – Priskrutkujte excentre do vodovodných prípojok v stene tak, aby vyčnievali o cca 42 mm.

3 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

4 – Skontrolujte, či sú od seba stredy excentrov vzdialené 150 mm. Zároveň skontrolujte ich horizontálne vyrovnanie. V prípade potreby upravte.

5 – Nasaďte na excentre batériu a pevne dotiahnite matice. Matice sa nesmú dotýkať krytiek excentrov. Vykonajte prípadné úpravy polohy a overte, či je batéria vo vodorovnej polohe.

6 – Potom batériu úplne odmontujte. Poznačte si vzdialenosť medzi koncami excentrov a stenou.

Montáž termostatickej sprchovej batérie

1 – Oblepte vnútorné koncovky excentrov pomocou PTFE pásky.

2 – Dotiahnite excentre pomocou 22 mm otvoreného kľúča.

3 – Natočte spojky tak, aby medzi ich stredmi bola vzdialenosť 150 mm a obe boli v stene priskrutkované rovnako hlboko podľa predchádzajúcich meraní. Potom skontrolujte ich vyrovnanie pomocou vodováhy.

4 – Priestor medzi stenou a excentrami vyplňte vrstvou silikónu.

5 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

6 – Odstráňte z otvorov na batérii červené a modré krytky. Uistite sa o správnom umiestnení sitiek – zaoblená strana musí smerovať dovnútra.

7 – Nasaďte batériu na excentre bez akéhokoľvek prídavného tesnenia a dotiahnite matice pomocou 32 mm otvoreného kľúča.

8 – Pomocou vodováhy overte, že je batéria vyrovnaná. V prípade potreby upravte. Otvorte vodovodné prípojky a skontrolujte, či nedochádza k únikom vody.

Montáž sprchovej tyče

1 – Zasuňte sprchovú tyč do termostatickej batérie na doraz

2 – Umiestnite nástenný držiak do vrchnej svorky na sprchovej tyči plochou stranou mieriacou nadol.

3 – Skontrolujte vyrovnanie tyče pomocou vodováhy.

4 – Poznačte na stene ceruzkou miesta na vyvŕtanie otvorov a tyč odsuňte.

5 – Nasaďte na vŕtačku 6 mm vrták, adekvátny pre príslušný typ muriva.

6 – Vyvŕtajte tri otvory, naplňte ich silikónom a vložte do nich pribalené príchytky.

7 – Nasaďte na nástenný držiak pružné tesnenie a medzi stenu a držiak vložte pevné tesnenie.

8 – Priskrutkujte nástenný držiak.

9 – Nasaďte na držiak krytku a zasuňte tyč späť do svojej pozície na termostatickej batérii. Zasuňte vrchnú časť sprchovej tyče do držiaka a dotiahnite pomocou 3 mm poistnej závrtnej skrutky.

Inštalácia hlavovej sprchy

1 – Nasaďte sprchové rameno na sprchovú tyč a upevnite pomocou modrej 2,5 mm poistnej závrtnej skrutky.

2 – Vložte do hlavovej sprchy sitko (smerom nadol) a červené tesnenie – presne v tomto poradí. Naskrutkujte hlavovú sprchu na sprchové rameno.

3 – Skontrolujte, či hlavová sprcha správne funguje.

Nastavenie termostatickej batérie

1 – Zmerajte pomocou teplomera teplotu vody. Ak teplota vody dosahuje 38 °C vo chvíli, keď sa ukazovateľ na rukoväti nachádza na značke 38 °C, nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia.

2 – V opačnom prípade zastavte prúd vody a pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt na rukoväti batérie slúžiaci na nastavenie teploty.

3 – Povoľte skrutku a vytiahnite rukoväť.

4 – Spustite prúd vody. Otáčajte čiernym vrúbkovaným gombíkom dovtedy, kým teplota vody nedosiahne 38 °C. Nasaďte rukoväť späť tak, aby jej ukazovateľ mieril na značku 38 °C. Dotiahnite skrutku v rukoväti a nasaďte späť jej kryt.

Inštalácia ručnej sprchy

1 – Skontrolujte, či sa v hadici nachádza príslušné tesnenie. Ak nie, vložte do koncovky hadice tkané alebo gumové tesnenie.

2 – Priskrutkujte menšiu koncovku hadice do tela termostatickej batérie.

3 – Priskrutkujte väčšiu koncovku hadice k ručnej sprche.

4 – Overte, či termostatická batéria, hlavová a ručná sprcha fungujú správne.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.

Používame súbory cookies, aby sme zaistili, že Vám poskytneme najlepší možný užívateľský zážitok pri používaní našich webových stránok a zlepšíme relevantnosť našej komunikácie s Vami. Ak budete pokračovať v prezeraní našich webových stránok, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies na webových stránkach GROHE. Podrobné informácie o spôsobe použitia súborov cookies nájdete na nasledujúcej stránke: Súkromie