NÁJSŤ SHOWROOM, INŠTALATÉRA
Showrooms
  • Showroom
  • Záručný servis

My Notepad

You have not assigned any products.

Once you have added products to your notepad you can download your list right here.

0 Product(s)
Download as PDF
Delete all

The Product is already stored on your notepad.

Inštalácia sprchovej tyče

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

1 – Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

2 – Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie.

Príprava

1 – Nastavte sprchovú tyč tak, aby jej výška vyhovovala všetkým členom rodiny, a poznačte si škáry medzi kachličkami, ktoré sa nachádzajú najbližšie od koncov tyče.

2 – Aby bola sprchová tyč v strede, vyznačte najskôr vodorovný stred batérie. Pomocou vodováhy udržujte vyrovnanie v strede.

3 – Ceruzkou vyznačte priesečníky vodováhy a značiek, ktorými ste predtým označili škáry, ktoré sa nachádzajú najbližšie od koncov tyče.

4 – Nasaďte na vŕtačku 8 mm vrták, adekvátny pre príslušný typ muriva. Vyvŕtajte požadované otvory, naplňte ich silikónom a vložte do nich pribalené príchytky.

5 – Zaskrutkujte do steny tmavosivú plastovú násadu pre vrchný sprchový držiak.

6 – Vložte zvyšnú sivú plastovú násadu do spodnej časti sprchovej tyče. Nasmerujte vrchnú časť tyče do očka na vrchnej sivej plastovej násade.

7 – Zasuňte sprchovú tyč do tmavosivej násady na stene tak, aby sa držiak na sprchu nachádzal na pravej strane.

8 – Priskrutkujte zvyšnú tmavosivú násadu k stene.

9 – Nasuňte na horné aj spodné tmavosivé násady kryty.

Inštalácia sprchovej hadice a ručnej sprchy

1 – Skontrolujte, či sa v hadici nachádza príslušné tesnenie. Ak nie, vložte do koncovky hadice tkané alebo gumové tesnenie.

2 – Priskrutkujte menšiu koncovku hadice do tela batérie.

3 – Priskrutkujte väčšiu koncovku hadice k ručnej sprche.

Spustenie vody

Skontrolujte, či ručná sprcha správne funguje.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.