Inštalácia termostatickej sprchovej batérie

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Príprava

Pred demontážou starej batérie uzatvorte hlavný uzáver vody.

1 – Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

2 – Pred demontážou starej batérie sa presvedčte, že sa prípojka teplej vody nachádza naľavo, zatiaľ čo prípojka studenej vody napravo. V opačnom prípade kontaktujte inštalatéra.

3 – Pripravte si všetky potrebné súčasti a nástroje v blízkosti miesta inštalácie.

Príprava

1 – Priskrutkujte excentre do vodovodných prípojok v stene tak, aby vyčnievali o cca 42 mm.

2 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

3 – Skontrolujte, či sú od seba stredy excentrov vzdialené 150 mm. Zároveň skontrolujte ich horizontálne vyrovnanie. V prípade potreby upravte.

4 – Nasaďte na excentre batériu a pevne dotiahnite matice. Matice sa nesmú dotýkať krytiek excentrov. Vykonajte prípadné úpravy polohy a overte, či je batéria vo vodorovnej polohe.

5 – Potom batériu úplne odmontujte. Poznačte si vzdialenosť medzi koncami excentrov a stenou.

Montáž termostatickej sprchovej batérie

1 – Oblepte vnútorné koncovky excentrov pomocou PTFE pásky.

2 – Dotiahnite excentre pomocou 22 mm otvoreného kľúča.

3 – Natočte spojky tak, aby medzi ich stredmi bola vzdialenosť 150 mm a obe boli v stene priskrutkované rovnako hlboko podľa predchádzajúcich meraní. Potom skontrolujte ich vyrovnanie pomocou vodováhy.

4 – Priestor medzi stenou a excentrami vyplňte vrstvou silikónu.

5 – Dotiahnite krytky excentrov tak, aby doliehali k stene.

6 – Odstráňte z otvorov na batérii červené a modré krytky. Uistite sa o správnom umiestnení sitiek – zaoblená strana musí smerovať dovnútra.

7 – Nasaďte batériu na excentre bez akéhokoľvek prídavného tesnenia a dotiahnite matice pomocou 32 mm otvoreného kľúča.

8 – Pomocou vodováhy overte, že je batéria vyrovnaná. V prípade potreby upravte. Otvorte vodovodné prípojky a skontrolujte, či nedochádza k únikom vody.

Nastavenie termostatickej batérie

1 – Teraz overte, či termostatická batéria funguje správne. Zmerajte pomocou teplomera teplotu vody. Ak teplota vody dosahuje 38 °C vo chvíli, keď sa ukazovateľ na rukoväti nachádza na značke 38 °C, nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia.

2 – V opačnom prípade zastavte prúd vody a pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt na rukoväti batérie slúžiaci na nastavenie teploty. Povoľte skrutku a vytiahnite rukoväť.

3 – Povoľte skrutku a vytiahnite rukoväť.

4 – Spustite prúd vody. Otáčajte čiernym vrúbkovaným gombíkom dovtedy, kým teplota vody nedosiahne 38 °C. Nasaďte rukoväť späť tak, aby jej ukazovateľ mieril na značku 38 °C. Dotiahnite skrutku v rukoväti a nasaďte späť jej kryt.

Pripojenie sprchovej hadice

Skontrolujte, či je tesnenie v hadici v správnej polohe, a potom dotiahnite koncovku hadice na otvore v batérii.

Spustenie vody

Overte, či sprchová hlavica funguje správne.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.

Používame súbory cookies, aby sme zaistili, že Vám poskytneme najlepší možný užívateľský zážitok pri používaní našich webových stránok a zlepšíme relevantnosť našej komunikácie s Vami. Ak budete pokračovať v prezeraní našich webových stránok, predpokladáme, že súhlasíte s používaním cookies na webových stránkach GROHE. Podrobné informácie o spôsobe použitia súborov cookies nájdete na nasledujúcej stránke: Súkromie