Výmena sprchovej hadice a ručnej sprchy

Nasledujte nižšie uvedené inštrukcie alebo si pozrite inštalačné video.

Inštalácia sprchovej hadice a ručnej sprchy

1 – Ak sa v domácnosti vykonávajú rozsiahle stavebné práce, je nutné vodovodnú sieť prepláchnuť a zbaviť od prípadných nečistôt, aby sa zabránilo poškodeniu batérie.

2 – Skontrolujte, či sa v hadici nachádza príslušné tesnenie. Ak nie, vložte do koncovky hadice tkané alebo gumové tesnenie.

3 – Priskrutkujte menšiu koncovku hadice do tela batérie.

4 – Priskrutkujte väčšiu koncovku hadice k ručnej sprche.

Spustenie vody

Skontrolujte, či ručná sprcha správne funguje.

Gratulujeme. Vykonali ste úspešnú montáž vášho nového produktu GROHE.