Nový, ergonomický dizajn

Zoznámte sa s novým diaľkovým ovládačom

Moderný a ergonomický dizajn uľahčuje manipuláciu s ovládačom jednou rukou. Letmým pohybom prsta tak môžete nastaviť intenzitu prúdu, pozíciu dýz a teplotu vody. Na zadnej strane sa nachádza displej, ktorý slúži na podrobnejšie nastavenia toalety Sensia Arena.

Otvorenie sedadla

Otvorenie sedadla a poklopu

Sklopenie sedadla a poklopu

Sušič

Spláchnutie (menšie)*

Spláchnutie (väčšie)*

Hlavná sprcha
2 stlačenia: Oscilačný režim (široký prúd)
3 stlačenia: Oscilačný režim (sústredná dýza)

Zastavenie prúdu vody a sušenie

Dámska sprcha
2 stlačenia: Široký prúd
3 stlačenia: Extra široký prúd

Nastavenie tlaku vody

Nastavenie pozície dýzy

Nastavenie teploty vody a sušiča

*Tieto tlačidlá fungujú len vtedy, keď je inštalovaná súprava na automatické splachovanie (predáva sa zvlášť).

Želáte si dozvedieť sa viac? Prevezmite si návod na obsluhu.